Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Sakrálne objekty

"Posvätné miesta sú tie, ktoré posvätením alebo požehnaním na to predpísaným liturgickými knihami, sú určené na božský kult alebo na pochovávanie veriacich." (kánon 1205 Kódexu kánonického práva)

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál