Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Poriadok svätých omší v Senci a na Filiálkach Svätý Martin a Tureň

 

(Poriadok sv. omší v tomto týždni je podľa aktuálnych oznamov.)

 

Pracovné dni:  

SENEC:
slovenské:  18:30h
(počas školského roka je v stredu sv. omša o 18.00h, počas ktorej prebieha píprava detí na prvé sv. prijímanie)
 
maďarské: 17:30h
(počas školského roka je v stredu sv. omša o 17.00h)
 
slovenská:   6:30h - len v stredu (počas letných prázdnin nie je) s maď. a slov. čítaniami
 
(Sväté omše v sobotu večer sú s platnosťou na nedeľu.)
 
SV. MARTIN:
spravidla v utorok o 17:00h
 
TUREŇ:
spravidla vo štvrtok o 17:30h (v maďarskom jazyku)

v pondelok počas školského roka o 17.00h (prebieha píprava detí na prvé sv. prijímanie v slovenskom jazyku)
 

Nedele a prikázané sviatky v deň pracovného pokoja:

 
SENEC:
slovenské: 7:00, 9:30, 18:30
maďarské: 8:15, 11:00
 
SV. MARTIN:
slovenská: 11:00h 
 
TUREŇ:
slovenská: 8:15h
maďarská: 9:30h
 

Prikázané sviatky mimo dňa pracovného pokoja:

 
SENEC:
slovenské: 6:30h, 18:30h
maďarské: 17:30h 
 
SV. MARTIN:
slovenská: spravidla o 17:00h
 
TUREŇ:
slovenská: spravidla o 17:00h
maďarská: spravidla o 18:30h 
 

Adorácie:

- na prvú nedeľu v mesiaci: pol hodinu pred večernou svätou omšou (v maď. jazyku už 1,5 hod. pred večernou sv. omšou)
- každý štvrtok od 9:00h - ukončenie pred sv. omšou o 17:30h
- 17. mája je v našej farnosti celodenná adorácia. (pozri dekrét)
 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi