Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Plébánia vezetése

Mons. Stanislav Zvolenský, pozsonyi érsek és metropolita 2011. július 1 -től megbízta Néri szent Fülöp Oratórium közösségét a szenci Szent Miklós plébánia vezetésére.
 

"A plébános a rábízott plébánia saját lelkipásztora. A rábízott közösség lelkipásztori gondozását látja el annak a megyéspüspöknek felügyelete alatt, akinek a krisztusi szolgálatban való részvételre meghívást kapott, hogy a rábízott közösség javára teljesítse a tanítói, megszentelői és kormányzói feladatot, más papok vagy diakónusok együttműködésével és a világi krisztushívők segítségével, a jognak megfelelően." (kánon 519, Az Egyházi Törvénykönyv)

Plébániánk jelenleg két plébánosra van bízva:

"Ahol a körülmények megkívánják, egyetlen plébánia vagy egyszerre több plébánia lelkipásztori ellátását egyetemlegesen több papra lehet bízni, de ilyenkor törvényként kell szem előtt tartani, hogy egyikük a lelkipásztori munka végzésének irányítója legyen, vezesse az együttes tevékenységet, és feleljen érte a püspök előtt." (kánon 517, § 1, Az Egyházi Törvénykönyv)

"Ha a plébánia lelkipásztori gondozásának kellő ellátásához szükséges vagy alkalmas, a plébános mellé be lehet osztani egy vagy több káplánt, akik mint a plébános munkatársai és gondjának részesei, a plébánossal közös egyetértésben és közös igyekezettel és az ő felügyelete alatt munkálkodjanak a lelkipásztori szolgálatban." (kánon 545, § 1)

 
Plébániánkon jelenleg a következő lelkiatyák működnek:

PhDr. Vittek Juraj, PhD., plébános-irányító

Mgr. Šottník Andrej, plébánosiskolaesperes

Mgr. Krampl Tomáš, káplán

 

 

Korábban működő szenci lelkiatyák

plébánosok - esperesek:

Viliam Michalovič, esperes – plébános (1999-2011)
Mons. Július Harsányi, pápai prelátus (1968-1999)
 
plébánosok:
Zdenko Sitka (2011-2012)
 
káplánok:
Ján Mária Košč
Andrej Streicher
Daniel Vachan
Milan Blaho
Gábor Jankó
Pavol Minarovský
Jozef Drobný
Marian Szlovák (2005- )
Peter Brenkus (2005-2005)
Jozef Novák (2004- )
Miroslav Michalka (2004-2005)
Martin Paška (2003-2004)
Stanislav Illéš (2002-2003)
Štefan Novanský (2001-2002)
Roman Gallas (2000-2001)
Ján Mališ (1999-2000)
Jozef Dúc (1997-1999)
Andrej Šottník (1994-1997)
Ján Hudec (1992-1994)
Milan Čaniga(1991-1992)
Marián Ondrejka (1989-1991)
Vladimír Oravský (1988-1989)
Imrich Végh (1988-1988)
Rudolf Daňo (1987-1988)
Vojtech Kasáš (1984-1987)
Juraj Čermák (1980-1984)
Rudolf Hudek (1978-1980)
Robert Gombík (1975-1978)
František Guldan (1974-1975)
Juraj Lupták (1973-1974)
Jozef Lukačovič (1969-1973)
František Očenáš (1968-1969)

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi