Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

PasztoráLIS tanács

Az Egyházi Törvénykönyv 536. kánonja a következőket mondja:

„1. §. Ha a megyéspüspök a papi szenátus meghallgatása után alkalmasnak ítéli, minden plébánián alapítsanak pasztorális tanácsot. Ennek élén a plébános áll, s benne a krisztushívők, valamint azok, akik hivataluknál fogva részt vesznek a plébánián a lelkipásztori munkában, segítséget nyújtanak a lelkipásztori tevékenység előmozdítására.

2. §. A pasztorális tanácsnak csak tanácsadói joga van, és a megyéspüspök által kiadott szabályok szerint működik."

Mint egyházközségünk plébánosa úgy gondolja, hogy a mi esetünkben is szükségszerűnek látszik egy hatásos pasztorális tanács alapítása. Mivel plébániánkon még eddig nem működött pasztorális tanács, a javasolt tagok számát, illetve alkalmasságát a jövőben módosítani fog lehetni. A pasztorális tanács első plenáris ülése 2012. november 15-én volt.

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK PASZTOLÁLIS TANÁCSA:

 
Szalézi munkatársak: ifj. František Podolský, Mária Podolská, Lenka Fullová
Keresztény családok mozgalma: Juraj Poizl, Emanuel Debnár
Zene/művészet: manželia J. a K. Krigovskí, Róbert Kollárik st., Agárdy Gábor, Jana Debnárová, Mária Lukácsová, Lucia Vojtková, O. Weissová
Könyvtár: Edita Debnárová
Eucharisztia láng: Jana Szakálová
Hitoktatók: Lýdia Koleková, Anna Šipošová, Sr. Luitgardis, Diana Polláková, Margita Švardová
Segítők: manželia Marián a Magdaléna Príbelskí, Krištof Kolembus, Iveta Šipošová, Zuzana Debnárová
Édesanyák imái: Jana Fülöpová, A. Štepánková
Fiatal családok: manželia M. a K. Vinczeoví, J. a J. Fülöpoví, T. a L. Jasenovcoví, P. a J. Blahoví, J. a B. Príbelskí, R. a K. Kollárikoví
Templom és díszítés:  Eva Kolláriková
Zarándoklatok: František Podolský ml., Rezső Duray
eRko mozgalom:  Jana Debnárová
Filiálisok: svätý Martin: Ján Targoš, Adriana Baksová, Tureň: Anna Vinczeová, Tibor Szkurák
Magyar hívők: Igor Pohl, Gy. Sebők, Eva Schavelová
Ministránsok: Koday László
Nyugdíjasok: František Podolský st., Michal Oravec st.
+gazdasági tanács

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál