Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Bodka za prázdninami

Srdečne Vás pozývame na farské podujatie „Bodka za prázdninami“, ktorým ukončíme letné aktivity s deťmi a mládežou v našej farnosti. Podujatie sa začne v sobotu 7. septembra o 14,00 hod. sv. omšou v kostole vo Svätom Martine. Po sv. omši bude program pre deti, mládež a rodiny, rozličné aktivity, blší trh i občerstvenie. Podujatie je zorganizované v spolupráci so Združením saleziánskych spolupracovníkov, s Hnutím kresťanských spoločenstiev rodín, eRkom a Oratóriom sv. Filipa Neriho.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál