Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Pomoc Ženám a Matkám v NÚdzi

 
Čakáš nečakané dieťa?

Sme presvedčení, že od okamihu oplodnenia vaječnej bunky začína sa život, ktorý nie je životom otca ani matky, ale novej ľudskej bytosti, ktorá sa samostatne rozvíja. Nikdy sa nestane človekom, ak ním nie je od tohto momentu. Túto evidentnú, vždy uznávanú pravdu moderná genetika dokladá cennými dôkazmi. (...) Ľudskú bytosť treba rešpektovať a zaobchádzať s ňou ako s osobou od okamihu jej počatia, preto od toho istého momentu jej treba priznať práva osoby, medzi nimi predovšetkým nenarušiteľné právo na život každej nevinnej ľudskej bytosti.

Ján Pavol II., Evangelium vitae 60

Trápia ťa otázky typu: 

 • Ako to mám vysvetliť svojej rodine? 
 • Udržím si svoje zamestnanie? 
 • Môžem chodiť ďalej do školy? 
 • Vychovám ďalšie dieťa? 
 • Ako to zvládnem finančne?
 • Kto mi pomôže v domácnosti?
 • Kde budem bývať, kým sa dieťa narodí?

Odporúčame ti obrátiť sa na anonymnú poradňu Alexis pre dievčatá a ženy, kde ti bezplatne a diskrétne poskytnú poradenstvo i konkrétnu pomoc. Pomôžu ti pozrieť sa na tvoj problém z nadhľadu a spolu nájdete dobré riešenie.

 

Kontakt Poradňa Alexis:

 

Každý pracovný deň od 10.00-16.00

Telefónny kontakt:     0911 350 200 (T-Mobile)

                                 0917 350 200 (Orange)

E-mail: poradna@alexisporadna.sk

Internet: https://www.alexisporadna.sk/

 

 

Čakáš dieťa a ocitla si sa v ťažkej sociálnej situácii?
Žena je silná vedomím tohto zverenia, silná tým, že Boh "jej zveruje človeka" vždy a všade, dokonca aj v podmienkach spoločenskej diskriminácie v akých sa môže ona ocitnúť.
Ján Pavol II., Mulieris dignitatem 30
 
Odporúčame ti obrátiť sa na výborný projekt p. Márie Demeterovej, ženy s veľkým sociálnym cítením, s názvom Zachráňme životy, ktorý pomohol už viac ako 70 deťom a ich matkám, ktorí sa ocitli vo veľkej hmotnej núdzi. Radi pomôžu aj tebe. Cez systém darcov môžeš dostať pravidelnú mesačnú finančnú výpomoc určenú na záchranu tvojho počatého dieťaťa a na vlastné prežitie. Cieľom je zachrániť tvoje nenarodené dieťa a pomôcť ti nepodstúpiť umelý potrat, a ochrániť ťa tak pred jeho následkami. Postabortívnym syndrómom často trpia ženy, ktoré podstúpili umelý potrat, po celý život. Darca svojím príspevkom zachraňuje dva životy. Život dieťaťa a pokazený život matky. Darcovský systém funguje na spôsobe „adopcie“ tehotnej ženy a jej počatého dieťaťa.
 
Projekt Zachráňme životy
 
Linka pomoci: 0911 756 026
E-mail: info@zachranmezivoty.sk
 

 

Čakáš postihnuté dieťa?

Cirkev stojí po boku tých manželov, ktorí sa s veľkým nepokojom a bolesťou zmierujú s prijatím detí, postihnutých vážnymi defektmi, je vďačná všetkým tým rodičom, čo formou adopcie prijímajú deti, ktoré vlastní rodičia odvrhli preto, že boli telesne postihnuté, alebo choré.

Ján Pavol II., Evangelium vitae 63

Lekári aj blízka rodina, či priatelia často nahovárajú matku na potrat, ktorej prediagnostikovali, že jej počaté dieťa sa narodí postihnuté. Častokrát uvádzajú veľa dôvodov, pre ktoré by si mala tak konať: zničíš si život, dieťa nebude šťastné, budeš mať s ním len trápenie... atď. Chceli by sme ti pomôcť pozrieť sa na vec z úplne iného zorného uhla pohľadu. V našej farnosti máme rodiny s postihnutými deťmi, na ktoré sa môžeš obrátiť a porozprávať sa s nimi.

p. Mária Algaerová s dcérou Barborkou (trpí Downovým syndrómom)

Tel. kontakt: 0908 701 119 

 

Taktiež máme na území našej farnosti neštátne zariadenie Nezábudka, ktoré na profesionálnej úrovni pomáha rodičom, ktorí prijali postihnuté dieťa, aby žilo vrámci svojich možností plnohodnotný život.

 

Nezábudka

združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutými deťmi
Adresa:  Turnianska č. 8A (Mlynský klin), 903 01 Senec
Tel/fax:  02/45 91 81 88
E-mail:    nezabudkaturen@gtsmail.sk

 

 

Si obeťou domáceho násilia?
Cirkev vidí v každom človeku živý obraz samého Boha; (...) Muž a žena majú rovnakú dôstojnosť i rovnakú hodnotu nielen preto, že obidvaja sú vo svojej rozdielnosti Božie obrazy, ale ešte hlbšie preto, že na Boží obraz je dynamika vzájomnosti, ktorá oživuje “my“ ľudského páru“.
 
Kompendium sociálnej náuky Cirkvi 105 a 111
 
Manželské spojenie vyžaduje úctu a zdokonalenie pravej osobnej dôstojnosti oboch. Žena sa nemože stať "predmetom" mužskej panovačnosti a mužského "vlastnenia".
Ján Pavol II., Mulieris dignitatem 10
 
Dôstojnosť každej ľudskej osoby, či je to muž, alebo žena, je darovaná samotným Stvoriteľom a teda je vrodená. Preto má človek prvotné právo na život a na osobnú integritu. Nikto nemá právo fyzicky, alebo psychicky páchať násilie na ľudskej osobe. Obzvlášť je takéto násilie bolestné v rodinách, ktoré majú byť prirodzene spoločenstvami života a lásky. Obeť takéhoto násilia, ak je toto násilie skutočne dlhodobo veľkým nebezpečenstvom pre telo alebo dušu, alebo pre deti, ho nemusí znášať. Takáto osoba sa môže načas odlúčiť od stránky, ktorá na nej pácha násilie.
 
Preto, ak sa cítiš ako obeť domáceho násilia, tak ti ponúkame možnosť uchýliť sa do zariadenia núdzového bývania bl. Gianny Beretty Mollovej v Rajci Tepliciach:
 
Linka pomoci: 0800 12 00 24 (bezplatná, 24-hodinová služba)
poskytnutie základného sociálneho poradenstva, sprostredkovanie kontaktov na odborníkov, distribúcia klientov, vypočutie, podpora
 
Áno pre život n.o.
Adresa: ul. Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice
Telefón/fax: +42141/54 94 950
Email: apz@nextra.sk
 
 
 
Nevieš sa vyrovnať so stratou svojho dieťaťa?
Je pravda, že matka umelý potrat prežíva často dramaticky a bolestne, lebo rozhodnutie zbaviť sa počatého plodu nepochádza vždy čisto z egoistických dôvodov a z pohodlnosti, ale má za cieľ chrániť isté dôležité dobrá, ako je vlastné zdravie alebo dôstojná životná úroveň ostatných členov rodiny. Niekedy prichádza obava, že počaté dieťa bude musieť žiť v takých zlých podmienkach, že sa stane lepšie, ak sa nenarodí. Ale všetky tieto a im podobné dôvody nikdy nemôžu ospravedlniť úmyselné pozbavenie života nevinnej ľudskej bytosti.
 
Ján Pavol II., Evangelium vitae 58

 

Strata vlastného dieťaťa je ťažká rana. Či je to neúmyselná strata (tzv. prirodzený potrat), alebo úmyselná strata (tzv. umelý potrat), zvyčajne po nej nasleduje duševné utrpenie, ktoré odborníci nazývajú tzv. postabortívny syndróm:

 • Cítiš smútok alebo akési vyprázdnenie?
 • Trpíš depresiami?

 • Nemôžeš spávať?

 • Máš problémy v sexuálnom živote?

 • Máš problémy vo vzťahoch?

 • Máš rôzne vtieravé predstavy?

 

Odporúčame ti obrátiť sa na anonymnú poradňu Alexis pre dievčatá a ženy, kde ti bezplatne a diskrétne poskytnú poradenstvo i konkrétnu pomoc. Pomôžu ti pozrieť sa na tvoj problém z nadhľadu a spolu nájdete dobré riešenie.

 

Kontakt Poradňa Alexis:

 

Každý pracovný deň od 10.00-16.00

Telefónny kontakt:     0911 350 200 (T-Mobile)

                                 0917 350 200 (Orange)

E-mail: poradna@alexisporadna.sk

Internet: https://www.alexisporadna.sk/

 
 
Rachelina vinica 
Ráchelina vinica je určená matkám, otcom, súrodencom, príbuzným, zdravotníkom, ktorí sú poznačení hlbokou bolesťou zo smrti dieťaťa (detí) spôsobenou potratom. Odborne postavený program Ráchelinej vinice je prepojenie duchovného a psychologického aspektu. Etický kódex zaväzuje všetkých zúčastnených k mlčanlivosti.

Kontakt:

Koordinátor projektu Ráchel – sprevádzanie žien s postabortívnym syndrómom:

Daniela Obšajsníková
E-mail: rachel@rodinabb.sk
T-mobile: 0911 911 794

https://rachel.rodinabb.sk/
 
Nedarí sa Ti počať dieťa?
Techniky umelého oplodnenia (...) sú z morálneho hľadiska neprijateľné pretože oddeľujú plodenie od pravého ľudského kontextu manželského aktu a okrem toho tí, čo tieto techniky uplatňujú zaznamenávajú dnes vysoké percento nezdarov. (...) V mnohých prípadoch sa vyprodukuje väčší počet embryí, než je nutné na prenesenie do matkinho lona, a tieto tzv. nadbytočné embryá sa zabíjajú alebo využívajú vo vedeckých výskumoch, ktoré majú údajne slúžiť pokroku vedy a medicíny, ale v skutočnosti redukujú ľudský život len na "biologický materiál", ktorým možno slobodne disponovať.
 
Ján Pavol II., Evangelium vitae 14

 

Zdá sa, že najľahším riešením tvojej neplodnosti, alebo neplodnosti tvojho muža je umelé oplodnenie. Každé dieťa však má právo, aby sa počalo v dôstojných podmienkach, čím sa myslí kontext prirodzeného manželského aktu. Ľudský život nie len výsledkom techniky, "výroby", človek nie je len biologický materiál, výsledkom vedeckého pokusu, ale je plodom ľudských osôb, ktoré sa navzájom spájajú v láske. Existuje aj dlhšia, no morálna cesta. Liečenie Tvojej, či mužovej neplodnosti. Odporúčame ti obrátiť sa na kresťanského gynekológa. Ponúkame ti jeden z možných kontaktov:

 

Giana, n.o.

gynekologická ambulancia

Pastoračné centrum Farnosti Žilina-Solinky

    Lekár: MUDr. Ivan Wallenfels

    Sestra: Mgr. Veronika Lašová

Objednávky prosíme telefonicky: 0911 811 378

Ordinačné hodiny: 

    PO-ST    7.30-15.30

    ŠT         10.00-18.30

    PI          7.00-13.00

Ambulancia je zazmluvnená všetkými slovenskými zdravotnými poisťovňami.

 

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál