Rímsko-katolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Oficiálna stránka Farnosti svätého Mikuláša v Senci

Rímsko-katolícka farnosť svätého Mikuláša v Senci je súčasťou 
Bratislavskej arcidiecézy a dekanátu Senec.

        

 

Farské oznamy po 6. nedeli cez rok

 

Národný týždeň manželstva

Pri príležitosti národného týždňa manželstva, ktorý bude v dňoch 12. až 18. 2., sme si pre Vás opäť pripravili zaujímavé aktivity. Motto tohto ročníka je „Manželstvo - umenie lásky“. Umelecké dielo manželskej lásky sa buduje spoločným, kvalitne stráveným časom, preto Vás povzbudzujeme k zapojeniu sa do našej súťaže. Ako na to?

1. Vyjdite si spolu von na Vaše obľúbené miesto v Senci alebo jeho okolí, urobte spoločnú fotku a pošlite nám ju na adresu ntm@outlook.sk. Napíšte k nej, čo si na tom druhom vážite. Fotografie posielajte do piatku 16. 2. Na záver týždňa sa po doobednej svätej omši stretneme v pastoračnom centre, kde vylosujeme ceny pre tých, ktorí sa zapojili.

2. Zapojiť sa môžu aj deti, ak nakreslia obrázok na tému naša rodina a pošlú ju naskenovanú alebo prinesú osobne sakristie. Každá kresba bude odmenená.

Celý program nájdete na plagáte hore.

 

Farská púť do Svätej Zeme

Srdečne pozývame všetkých farníkov na púť do Svätej Zeme v termíne 26.4. - 3.5.2018. Sprevádza Mons. ThLic. Marián Gavenda, PhD. Cena púte je 670,-EUR. Bližšie informácie sú v sakristii kde sa treba zapísať,  alebo ich nájdete aj tu .

Novinky na stránke

27.04.2016 09:44

Farská púť do Ríma

V dňoch 28.3.2016 – 1.4.2016 sa seneckí farníci za účasti našich, teraz už priateľov z Blatného a Bratislavy zúčastnili púte do Ríma. Púť bola od začiatku podporovaná a za veľkého úsilia aj zorganizovaná hlavne vďaka nášmu pánovi farárovi, vdp. Jozefovi Dúcovi. Bohatý program...
19.04.2016 08:08

Ako sme tento rok plesali - obhliadnutie ze farským plesom

Ako sme tento rok plesali 9. január 2016 nebol deň, ako ostatné. Od rána sme cestovali z dovolenky na východnom Slovensku a to sme ešte stihli vysadiť našu dcéru na Makove, kde sa jej začínal lyžiarsky výcvik. Bolo asi päť hodín poobede, keď sme utrmácaní po dlhej ceste...
01.02.2016 14:36

Farský detský karneval a oslava sviatku don Bosca

Pozrite si fotogalérie z detského karnevalu a oslavy sviatku don Bosca, ktorej sa zúčastnil aj misionár don Jožko Tóth. Farský detský karneval... Oslava sviatku don Bosca...  

Pripravované podujatia a aktivity

Neboli nájdené žiadne záznamy.

ŠTVRTKOVÉ EUCHARISTICKÉ ADORÁCIE

29.01.2015 00:00

Štvrtkové eucharistické adorácie

Pulzujúcim srdcom života farského spoločenstva je Eucharistia, ktorá je „prameňom a vrcholom celého kresťanského života“. Preto sme sa aj na prosby mnohých z vás rozhodli dať väčší priestor adorácii Najsvätejšej Sviatosti počas týždňa a to vo štvrtok, v deň ustanovenia...

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi