Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Bűnbánat szentsége - szentgyónás

"Akik a bűnbánat szentségéhez járulnak, azok Istent sértő bűneikre Isten irgalmas bocsánatát kapják meg. Egyszersmind kibékülnek az Egyházzal, melyet megsebeztek bűnükkel, s mely szeretetével, példájával és imájával közreműködik megtérésükben. A keresztény beavatásban kapott új élet azonban sem az emberi természet törékenységét és gyöngeségét, sem a hagyomány által concupiscentiának nevezett bűnre való hajlandóságot nem szüntette meg, s ez utóbbi megmarad a megkereszteltekben, hogy próbára tétessenek a keresztény élet harcában Krisztus kegyelmétől támogatva. Ez a harc a megtérés harca az életszentségért és az örök életért, melyre az Úr szüntelenül hív minket." (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1422 a 1426)

Dôležité informácie o sviatosti pokánia je možné nájsť v kánonoch 959-997 Kódexu kánonického práva.
 
 
Itt, Szencen a plébánia templomban mindenkinek lehetősége van mindennap a szentgyónáshoz járulni a szentmisék előtt, illetve szükség szerint a szentmisék alatt is. Minden pap úgy gyóntat ahogy a szentmisék rendje szerint szét van írva. Az a pap, aki liturgikus szolgálatot fog végezni, a szolgálata előtt 10 perccel befejezi a gyóntatást.

Az első pénteki hét alatt minden nap van gyónataás 17:00-19:00 között. 

Ha valakinek szüksége van hosszabb beszélgetésre a pappal, jobb megbeszélni egy külon időpontot személyes találkozásra.

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál