Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Eucharisztia - Oltáriszentség

"Az Eucharisztia "az egész keresztény élet forrása és csúcsa". "Az összes szentség, mint minden más egyházi szolgálat és az apostoli tevékenység is, a szent Eucharisztiához tartozik és reá irányul. Az Eucharisztiában ugyanis benne van az Egyház minden lelki java, tudniillik maga Krisztus, a mi Húsvétunk." (A Katolikus Egyház Katekizmusa, 1324)

Dôležité informácie ohľadom Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, jej slávenia a jej prijímania je možné nájsť v kánonoch 897-957 Kódexu kánonického práva.

Aj Eucharistia patrí k tzv. iniciačným sviatostiam, ktoré kresťana naplno vovádzajú do kresťanského života.

GYERMEKEK ÉS AZ EUCHARISZTIA, GYEREKMISÉK

A gyermekek előkeszülődése az első szentáldozáshoz a szentes élethez a szülők feladata, akik a gyermeküket adták megkeresztelni. Az itteni plábánia segítségét nyújt ebben az előkészülődésben katechéziseken belül, hogy együtt ünepeljuk a szentmisét „ szentmise gyerekek számára ´´ , amelyre minden pénteken kerül sor. Ezek a szentmisék azaz a gyerekmisék próbálnak gyerekeknek segíteni jobban megérteni és megszeretni valamint átélni az Egyházat.

Jelenleg a plébániánkon segítségünkre van a gyerekek fejlődésére az alapítvány ( eRko ). További információt megtalálhatnak a www.krestanko.sk

A FELNőTTEK FELKÉSZüLÉSE

A felnőttek felkészülése a első szentáldozáshoz részt kell veni a katechumenáton azaz a felnőttek felkészülése a keresztséghez.

További információ itt.  

A SZENTMISE SZÁNDÉKOK

"Podľa schváleného zvyku Cirkvi každému kňazovi, ktorý slávi alebo koncelebruje omšu, je dovolené prijať venovaný milodar, aby omšu obetoval na určitý úmysel. Veriaci, ktorí obetujú milodar, aby sa na ich úmysel slúžila omša, prispievajú k dobru Cirkvi a jeho venovaním majú účasť na jej starostlivosti o podporu služobníkov a diel." (kánon 945-6 Kódexu kánonického práva) O pravidlách dávania a prijímania milodarov za omše je možné sa viac dozvedieť v kánonoch 945-958 Kódexu kánonického práva

A szentmise szándékokat lehet jelenteni ( íratni) a hivatalos órákon belül a plébánia hivatalban. Jelenleg a 2018 év az első felére írjuk. A másik félévre csak akkor írjuk be most ha váratlanul valaki meghal vagy ha az első évforduló van. ( Minden hívő saját maga szerint adja az adományt a szentmiséjért. A püspoki konferencia jelenlek 5 eurót ajál a szentmiséjért. A szentmise adományt odalehet adni a papnak aki azt a szentmisét végzi a szentmise előt vagy a szentmise után a sekrestyénen ).

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál