Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Rózsafüzér társulat

 
" Azért kaptuk az Eucharisztiát, hogy a mi életünk is Máriájéhoz hasonlóan MAGNIFIKATtá váljon" Szent II. János Pál pápa
 
1900-at írtak amikor is Szencen megalakult a Rózsafüzér Társulat (lásd az alapítólevelet).Azóta minden nap fél óraval a magyar szentmise előtt imádkozzák a hívek a rózsafüzért. Az Élő Rózsafüzér Társulat tagjainak száma kb. 200. A rózsafüzér titkok cseréje minden hónap első napján kezdődik, és folyamatosan lehet cserélno a templomban elhelyezett rózsafüzér titkokat. Nem feltétel személyesen cserélni, pl. öregség, betegség vagy távollét esetén. Az újonnan megalakult Élő Rózsafüzér Társulat (1992) névsorát FATIMÁBAN a Rózsafüzér Világ Központjában is nyilván tartják. 
A társulat tagjai naponta egy tized rózsafüzért - 1 Miatyánk, 10 Üdvözégy, 1 Dicsőség - imádkoznak. Egy hónapon keresztül a titokkal megfelelően, és bármely szándékra lehet felajánlani.
1992-től minden hónap 13-án fatimai imaórát tartunk templomunkban egy órával a magyar szentmise előtt, előírt imákkal, énekekkel, rózsafüzérrel együtt.
 
A beszámolót köszönjük Schavel Évának.
 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál