Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Adventná duchovná obnova našej farnosti na Velehrade

03.01.2016 20:54

V dňoch 4. – 6. dec. sa  42  ľudí našej farnosti zúčastnilo adventnej duchovnej obnovy v Pútnickom dome Stojanov na Velehrade (Morava).

Obnovu viedol otec Mons. Vojtech  Šíma, riaditeľ pútnického domu a sprevádzal nás náš správca farnosti otec Jozef Dúc.

V začínajúcom  Svätom roku milosrdenstva nám otec Šíma predstavil Boha Otca ako milosrdného a milujúceho otca, ktorému na nás záleží viac ako nám samým, ktorý ide s nami v každej chvíli života. Cez postavu otca Rembrantovho obrazu Márnotratný syn sme vnímali otcovstvo nášho Nebeského Otca, jeho vzťah k zblúdenému ale vracajúcemu sa synovi i k spravodlivému, v srdci pyšnému staršiemu synovi. Každý z nás sa veru našiel. Objavili sme obrovskú radosť Evanjelia, hlbšie sme si uvedomili nesmiernu Božiu lásku k nám,  hodnotu sv. omše. Slová otca Šímu „Nesústreďujme sa  viac na vnímanie zla vo svete a v sebe, ale viac na lásku Božiu k nám, ktorá nás sprevádza v každom okamihu nášho života. Sústreďme sa na konanie dobra, veď aj vo veľkej tme svieti Jeho Svetlo.“ Svoje prosby sme zahrnuli do svätých omší, ktoré slúžil otec Jozef a do celonočnej adorácii zo soboty na nedeľu v kaplnke Pútnického domu Stojanov, mysliac aj na potreby našej seneckej farnosti.

Navštívili sme baziliku Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda vo Velehrade, v ktorej v týchto dňoch skončilo reštaurovanie celého vnútorného  barokového priestoru. Takže sme ju videli v plnej nádhere.

Poklonili a pomodlili sme sa pri hrobe arcibiskupa Antonína Stojana, veľkého ctiteľa a propagátora diela sv. Cyrila a Metoda a pri hrobke kardinála Tomáša Špidlíka, ktorý celý svoj život  povzbudzoval Čechov a Slovákov cez vysielanie Vatikánskeho rozhlasu a pomáhal v zahraničí, zvlášť v Ríme, vytvárať podmienky pre štúdium českých i slovenských bohoslovcov. Bol veľkým priateľom Jána Pavla II. a kardinála Tomka.

Hoci sme na duchovnej obnove boli ľudia rôzneho veku a povolaní, vytvorili sme krásnu rodinnú atmosféru. Ďakujeme  nášmu pánovi farárovi Dúcovi za realizovanie krásnej myšlienky farskej duchovnej obnovy na Velehrade a vyprosujeme mu veľa milostí od Pána.

Kresťanstvo je ako kvas, a preto mi celý čas duchovnej obnovy chodili mysľou slová z básne M. Rúfusa: „Tak málo občas k dobru stačí, bochníček chleba so soľou, ba už i kvások zarobený do ľudských sŕdc a mozoľov. Už i ten kvások, čo tak ticho v mladučké cesto narastie a poradí si s krutou pýchou, nešťastie zmení na šťastie.“

Helena Čajková

Fotogaléria: Adventná duchovná obnova našej farnosti na Velehrade

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi