Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Arcidiecézna púť do Šaštína v Roku Sedembolestnej

07.06.2014 11:00

V sobotu 7. júna 2014 sa uskutočnila Arcidiecézna púť do Šaštína, na ktorej sa zúčastnila aj naša farnosť: účasťou (jeden autobus pútnikov, prítomní boli otec Juraj i otec Tomáš) i aktívne pri liturgii a seneckí a bratislavskí eRkári pripravili program pre deti. Bol to zážitok spolupratričnosti s našou miestnou Cirkvou, bratislavskou arcidiecézou, ktorej súčasťou je naša farnosť. Boli sme trochu smutní, že mnohí z našej farnosti nereagovali na pozvanie na túto dôležitú udalosť Roka Sedembolestnej. Na púti sa zúčastnili aj dôchodcovia z Domu Seniorov v Senci, pre ktorých bola táto púť krásnym zážitkom. Tešíme sa z účasti každého, kto sa zúčastnil, i kto sprevádzal túto púť záujmom, duchovným spoločenstvom a modlitbou.

Tlačová správa o udalosti: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140609013

Fotogaléria: https://foto.tkkbs.sk/viewer.php?albid=15420&stage=3&ref_imgid=36337

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál