Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Farská púť do Ríma

27.04.2016 08:15

V dňoch 28.3.2016 – 1.4.2016 sa seneckí farníci za účasti našich, teraz už priateľov z Blatného a Bratislavy zúčastnili púte do Ríma.

Púť bola od začiatku podporovaná a za veľkého úsilia aj zorganizovaná hlavne vďaka nášmu pánovi farárovi, vdp. Jozefovi Dúcovi.

Bohatý program púte, kedy sme navštívili všetky hlavné pútnické miesta ako: bazilika Santa Maria Maggiore, Lateránsku baziliku, Sväté schody, baziliku sv. Petra, baziliku sv. Pavla za hradbami, kostol sv. Klemeta (nachádza sa v ňom hrob. sv. Cirila), bazilika sv. Petra v okovách (sú v nej ako relikvia reťaze, ktorými bol spútaný sv. Peter), Svätopeterské nám. vo Vatikáne, kostol Matky Ustavičnej pomoci (rehoľa redemptoristov), vrátane návštevy Vatikánskych múzeí, Forum Romanum a Rímskeho Kolosea. Celá púť bola umocnená stredajšou audienciou na Svätopeterskom námestí. Pocit byť tak blízko sv. otcovi Františkovi asi nič nenahradí.

Samotné denné putovanie po jednotlivých bazilikách a kostoloch bolo pomerne únavné, avšak duchovná sila, ktorú sme mali možnosť načerpať, obzvlášť napr. pri hrobe sv. Jána Pavla II. a pri každodenných účastiach na sv. omšiach  prekonala všetku fyzickú únavu.

Cestou z Ríma sme si ešte spravili prestávku v Padove, kde sme sa pomodlili pri hroboch sv. Antona a sv. Leopolda Madiča.

Sprievodcu počas celej púte nám robil vdp. Miroslav Szuda, redemptorista zo Senca (t.č. spávca farnosti Kramáre v BA). Jeho výklady k jednotlivým pamiatkam boli neuveriteľne pútavé, počúvať jeho, dovolím si povedať profesionálny sprievodcovský výklad, bol naozaj zážitok.

Ďakujem touto cestou ešte raz vdp. Dúcovi a vdp. Szudovi, ďakujem všetkých zúčastneným pútnikom za ich trpezlivosť a prajem nám všetkým, aby sila Ducha, ktorou sme boli posilnení pretrvávala v našich srdciach čo najdlhšie.

Štefan Krajčovič

 

Fotogaléria: Farská púť do Ríma

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál