Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Farský detský tábor

10.08.2013 08:00

 

DETSKÝ FARSKÝ TÁBOR – Z rôznych dôvodov, najmä pre množstvo detí, ktorým sa venujeme, sme tento rok zorganizovali v spolupráci s Oratóriom svätého Filipa Neriho, miestnym eRkom, aj farský detský tábor s názvom „LAB-ORATÓRIUM“. Tábor sa uskutočnil od 10. do 16. augusta v Jedlinách. Myšlienkou tábora v rámci jubilejného roka sv. Cyrila a Metoda bolo „Za pokladom starých Slovanov“. Ďalšie informácie nájdete na webe venovanom práci s deťmi v našej farnosti, www.krestanko.sk. Za duchovnú, ľudskú i materiálnu podporu ďakujú Vaši duchovní otcovia a animátori eRka i svetského Oratória sv. Filipa! Ďakujeme za spoluprácu i mladým zo saleziánskeho prostredia v Senci.
 
Viac informácií a materiálov o projekte LAB-Oratórium nájdete na webovej stránke Oratória svätého Filipa Neriho v Senci: www.oratoriani.sk