Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Krížová cesta ulicami mesta na Veľký piatok

09.04.2018 10:11

Večer na Veľký piatok prechádzal ulicami nášho mesta sprievod so zažatými sviecami, na jeho čele niesli veľký drevený kríž muži našej farnosti, odznelo 15 meditácií pri jednotlivých zastaveniach tejto starobylej pobožnosti Križovej cesty ako symbolu krížovej cesty Pána Ježiša.

Pri každom zastavení  krížovej cesty zazneli aj mená mučeníkov, ktorí v histórii položili svoje životy za Krista, Cirkev, bratov a sestry: Maximilián Kolbe, Chiara Luce Badanová, Ignác z Loyoly, Monika – matka sv. Augustína, Pavol z Tarzu, Matka Terézia, Mária z Magdaly, Jana z Arcu, páter Pio.

Zamýšľali sme sa nad Kristovým utrpením, nad veľkou láskou Boha Otca, ktorý poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vykúpil. Uvažovali sme nad hodnotou obetovaného ľudského utrpenia v živote.

Pre mňa bolo veľmi silným dojmom 7. zastavenie krížovej cesty pri evanjelickom kostole, kde po modlitbe evanjelického pána farára vzali na svoje plecia kríž všetci  traja kňazi katolíckej cirkvi spolu s evanjelickým pánom farárom. Nádherná symbolika. Nech sa nám ju darí uskutočňovať v živote nášho mesta.

Ďakujeme všetkým, ktorí organizačne pripravili krížovú cestu ulicami mesta i všetkým tým, ktorí sa na nej zúčastnili  svojimi modlitbami i meditáciami.

Želám nám všetkým, aby táto krížová cesta priniesla veľké duchovné bohatstvo v našom živote.

"Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami i nad dušami v očistci."

                                                                                Helena Čajková

Pozrite si celú fotogalériu.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál