Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Misijný kríž s relikviami svätých v našej farnosti

07.08.2020 10:38

 Koncom augusta budeme mať v našej farnosti vzácnu príležitosť uctiť si špeciálny putovný misijný kríž. Je symbolom 52. Medzinárodného eucharistického kongresu, ktorý sa bude konať budúci rok, 5-12. septembra 2021, v Budapešti. Ako povedal pápež František, cieľom tohto kongresu je podporovať šírenie eucharistickú kultúry a novej evanjelizácie. On sám ho aj požehnal počas návštevy biskupov Maďarska „ad limina apostolorum“.

Autorom tohoto krásneho kríža je umelecký zlatník Ozsvári Csaba (1963-2009), ktorý je autorom aj mnohých zdobených liturgických predmetov (kalichy, kríže, zdobené liturgické knihy), ktoré používa aj sv. otec František. Kríž vytvoril v roku 2007 z dubového dreva, je vysoký 3 metre a 20 centimetrov a je bohato zdobený bronzovými ornamentami. Kríž prvýkrát „postavili“ v r. 2007 počas príležitosti mestských misií v Budapešti, potom ho premiestnili do Ostrihomu, kde je jeho stále miesto.

Zvláštnosťou tohto kríža však je, že sa v ňom nachádza relikvia Svätého Kríža, ktorý obklopujú relikvie viac ako 30 svätých mužov a žien. Sú to svätci z nedávnej minulosti, ale aj zo starších období nielen z Maďarska, ale celého východného bloku, a teda aj zo Slovenska.

Sv. Košickí mučeníci - Štefan Pongrác, Melichar Grodiecký a Marek Križin, blahoslavená Sára Salkaházi, blahoslavená Anna Kolesárová, sv. Martin, sv. Andrej-Svorad a Benedikt, blahoslavený Vasiľ Hopko, blahoslavený Pavol Peter Gojdič a mnoho ďalších svätých.

Pozývame Vás k tejto vzácnej udalosti – uctiť si misijný kríž s relikviami svätých do nášho farského kostola od 24. do 26. augusta 2020.

 

Viac informácií o kríži a eucharistickom kongrese:

https://www.vaticannews.va/sk/cirkev/news/2020-04/eucharisticky-kongres-v-budapesti-sa-posuva-na-buduci-rok.html

https://www.vaticannews.va/sk/papez/news/2018-11/papez-frantisek-vyboru-pre-eucharisticky-kongres-2020-budapest.html

https://www.iec2020.hu

https://www.facebook.com/nek2020

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál