Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Na Plese sme si s vďačnosťou spomenuli na rok 2013

11.01.2014 20:00

Farský Ples 2013 bol aj príležitosťou krátko sa obzrieť za uplynulým rokom 2013. V živote našej farnosti bol rokom mnohých aktivít a diania. Krátka videoprezentácia, ktorú sme pri tejto príležitosti pripravili, nám môže poslúžiť obzrieť sa späť. Samozrejme sú tu zachytené iba niektoré dôležité momenty a aktivity, väčšina diania vo farnosti je každodenná služba, sviatostný život, modlitba, obety, plnenie si nášho kresťanského poslania... 

Viera rada spomína, posilňuje to v nej vedomie Božieho pôsobenia. Nech naplní naše srdcia vďačnosťou voči Bohu i voči ľuďom. "Zvelebený Boh naveky!"

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál