Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Nový oltár vo farskom kostole sv. Mikuláša v Senci

14.07.2015 15:12

Farský kostol sv. Mikuláša v Senci je vzácna sakrálna stavba, ktorej historické korene siahajú až niekde do 14. stor., postavená na vyvýšenine s pomenovaním „Wartberg“, kde bývali najpravdepodobnejšie nemeckí kolonisti. Vrámci barokizovaného interiéru obsahuje dva cenné neskorobarokové bočné oltáre Panny Márie Ružencovej a sv. Štefana, kráľa, a neorománsky (resp. eklektický) hlavný oltár. Pre svoju svojráznu umeleckú i historickú hodnotu bol farský kostol v auguste roku 2013 vyhlásený za NKP č. 11926. Pre toto svoje vyznačenie si vyžaduje osobitnú ochranu a citlivý prístup pri renováciách a rôznych zmenách. 18. júna tohto roka bol o.arcibiskupom S. Zvolenským požehnaný nový oltár. Čítajte ďalej...

                                                             

Životopisy blahoslavených a svätých, ktorých relikvie sú vložené do nového oltára:

1. Bl. Anselm Polanco a Felipe Ripoll

2. Bl. Boleslava Lament

3. Bl. Jakub Kern

4. Sv. Mária Jozefa Rossellová

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál