Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Pastoračná návšteva otca arcibiskupa - slávnosť svätého Mikuláša

06.12.2013 18:00

V piatok 6. decembra zavítal do našej farnosti otec arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti oslavy patróna farského kostola i celej našej starobylej farnosti, svätého biskupa Mikuláša. Počas slávnostnej svätej omše, ktorej predsedal otec arcibiskup a koncelebrovali kňazi pôsobiaci v tejto jazykovo zmiešanej farnosti, zazneli tri jazyky: slovenčina, maďarčina i latinčina. Na svätej omši účinkovali speváci z miestnych zborov a hudobných zoskupení. Otec arcibiskup v homílii poukázal na svätého biskupa Mikuláša ako na Pánovho učeníka, ktorému leží na srdci budúcnosť mladej generácie. Po predchádzajúcom programe detí so svätým Mikulášom v Pastoračnom centre si deti ešte lepšie mohli počas svätej omše uvedomiť v osobe otca arcibiskupa, čo znamená, že svätý Mikuláš bol biskupom. Menej formálne stretnutie s otcom arcibiskupom pokračovalo po svätej omši v seneckom Pastoračnom centre. Po úvodnom komornom vystúpení miestneho mládežníckeho orchestra Wartberg_Sk Young, vedeného J. Krigovským, nasledovala diskusia farníkov s otcom arcibiskupom, ktorý v rodinnej atmosfére odpovedal na otázky farníkov. Otázky sa týkali rozličných tém zo spoločenského i cirkevného života. Na konci diskusie, ktorá hlboko zapôsobila na prítomných a ktorá vyústila do spontánnej modlitby, otec arcibiskup zožal potlesk od naplnenej sály Pastoračného centra a prítomným udelil požehnanie. Prítomnosť biskupa vo farnosti bola mimoriadnou a povzbudivou príležitosťou plnšie zakúsiť duchovnú identitu farnosti v arcidiecéze, ako i jej duchovné puto s diecéznym biskupom, vlastným pastierom a duchovným otcom všetkých farností diecézy, do ktorých sú kňazi vyslaní ako jeho spolupracovníci.

Tlačová správa: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20131207006

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál