Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Quarantore - 40hodinová eucharistická adorácia

22.06.2014 08:39

Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). V atmosfére sviatku Božieho Tela dostávame pozvanie zapojiť sa do tejto silnej skúsenosti modlitby. Adorácia v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti sa uskutočňuje v čase, ktorý aj naznačuje týchto 40 hodín – od Smrti Ježiša Krista na kríži po nedeľné ráno Zmŕtvychvstania, teda od 15.00h v piatok a do nedele ráno o 7.00h.
Okrem osobných úmyslov pozývame k modlitbe na nasledovné spoločné úmysly:
 
1. Za mládež našej farnosti. 2. Za všetkých rekreantov počas Seneckého leta. 3. Za budúcnosť Komunity Oratória.
 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi