Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

"Sedem Kristových posledných slov"

31.03.2015 17:29

Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Senci uskutočnilo hudobno-dramatické oratórium s názvom "Sedem Kristových posledných slov". Podujatie zorganizovala Farnosť Senec a Oratórium svätého Filipa Neriho v spolupráci so zoskupením hudobníkov Collegium Wartberg, s režisérom Marekom Mokošom a s podporou mesta Senec. Po skúsenostiach z minulých rokov, kedy sa v Senci uskutočnili podujatia "Sedem posledných slov" a scénická "Krížová cesta", vznikla myšlienka spojiť rozličné žánre a vytvoriť silnú umeleckú meditáciu nad Ježišovými poslednými slovami na kríži. 

Viac informácií, fotografie, texty - nájdete na stránke: www.oratoriani.sk. Predstavenie bude uvedené v premiére v TV LUX na Veľký piatok 3. marca 2015 o 15.15h.

Chceme sa poďakovať všetkým, vďaka ktorým sa projekt uskutočnil:
 

 

ORATÓRIUM SV. FILIPA NERIHO
a
RÍMSKOKATOLÍCKA FARNOSŤ SENEC
 
 
Generálny partner MESTO SENEC
 
Hlavný mediálny partner TV LUX
 
 
Účinkujúci:
 
 
Umelecký prednes:
 
Štefan Bučko
 
 
Hudobní interpreti:
 
COLLEGIUM WARTBERG:
Ján Krigovský (osemstopový violon, um. vedúci)
Dalibor Karvay (1. husle)
Štefan Filas (2. husle) 
Wolfram Fortin (viola)
 
 
Symbolistické divadlo MAREKA MOKOŠA:
 
herci:
Peter Podolský
Dominika Debnárová
Oliver Asztalos
Veronika Nitková
Adam Poláček
Lenka Debnárová
 
Odborná konzultácia:
Karin Krigovská
 
 
 
Produkcia:
 Erika Klenovičová
 
 
 
 
Zvuk a svetlá:
LASA - Live And Studio Acoustics s.r.o.
 
 
 
 
Mestské kultúrne stredisko v Senci, Senčan, Štefan Vörös, Kvety Eva, Marek Vincze, Maroš Ožvald 
 
Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom
 
Ďakujeme všetkým anonymným darcom 
za duchovnú, finančnú a materiálnu podporu

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál