Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Slávnosť Božieho Tela

02.06.2013 10:00

2. júna 2013 sme slávili slávnosť Božieho Tela a Krvi. Táto oslava Eucharistie, centra života našej farnosti, je oslavou jednoty farského spoločenstva. Slávili sme svätú omšu vonku pri kostole, slovenskí i maďarskí veriaci pospolu. Svätá omša bola v latinčine, so slovensko-maďarskou Liturgiou Slova. Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia. Po mnohých desaťročiach sme sa opäť vydali ulicami mesta so Sviatosťou Oltárnou. Prvý oltár sa nachádzal na Farskom námestí, druhý pri Lourdskej kaplnke, tretí pred mestským úradom a posledný na Mierovom námestí, v centre Senca, kde sme udelili všetkým prítomným i celému mestu eucharistické požehnanie.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál