Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Sviatok svätého Filipa Neriho a Jubileum 500. výročia jeho narodenia

28.05.2015 10:37
 25. mája 2015 slávnostnou svätou omšou v kostole Chiesa Nuova v Ríme  otvorili jubilejný rok 500. výročia od narodenia svätého Filipa Neriho, spolupatróna Ríma. Svätú omšu celebruje Mons. Edoardo A. Cerrato, biskup v Ivrey, bývalý generálny prokurátor Konfederácie Oratória svätého Filipa Neriho. Spolu s ním koncelebrovali súčasný generálny prokurátor otec Mário A. Aviles, CO, a apoštolský delegát, prepošt viedenského Oratória, otec Félix Selden, CO. Našu formačnú komunitu Oratória zastupoval otec Juraj Vittek. V deň narodenia svätého Filipa Neriho, 21. júla 2015 bude slávnostná svätá omša v rodisku svätého Filipa, vo Florencii, v dóme Santa Maria del Fiore. Almužník Svätého Otca, kardinál Mauro Piacenza, vydal v mene pápeža Františka dekrét o odpustkoch spojených s týmto Jubileom. Je možné získať odpustky pri účasti na aktivitách spojených s týmto Jubileom.

 

26. mája 2015, na sviatok svätého Filipa Neriho, sme slávnostnou svätou omšou uctili nášho patróna a otca a zároveň sme vstúpili do Jubilejného roka 500. výročia od jeho narodenia. Svätú omšu celebroval otec Juraj Vittek, moderátor formačnej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, spolu s otcom Andrejom Šottníkom a otcom Tomášom Kramplom. Pri svätej omši účinkoval bratislavský zbor Chorus Salvatoris, ktorý pôsobí pri jezuitskom kostole. Okrem iného zazneli i diela Pierlugiho Palestrinu, duchovného syna svätého Filipa Neriho. Na začiatku svätej omše otec Andrej prečítal Posolstvo Svätého Otca, pápeža Františka. V homílii sa prihovoril otec Juraj. Po svätej omši nasledovala krátka modlitba pri relikvii svätého Filipa Neriho, ktorú napísal blahoslavený John H. Newman, a potom si prítomní osobne uctili relikviu "ex precordiis" svätého Filipa. 

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál