Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Tretie výročie Oratória v Senci

01.07.2014 18:30

"Ty si Pánom mojich dní..." Touto piesňou sa začala sv. omša 1. júla 2014. Niektoré dni majú zvláštne miesto v našom živote. 1. júl je dátum príchodu Komunity Oratória do Senca, zároveň dňom kňazskej vysviacky o. Juraja (1.7.2000). Milým prekvapením boli spevy na tejto sv. omši a milé agapé v Pastoračnom centre po sv. omši. Vďaka všetkým za milé prejavy pozornosti, lásky a otvorenosti srdca.

Každý rok je pre nás výzvou rozširovať srdce podľa slov svätého Pavla: "Pre vás, Korinťania, otvorili sa naše ústa a rozšírilo naše srdce. Nie v nás máte málo miesta, ale vo svojom srdci máte málo miesta. Hovorím ako svojim deťom: odvďačte sa takisto, rozšírte sa aj vy." (2Kor 6) Dilatatur est cor nostrum - rozšírilo sa naše srdce! Vďaka Vám všetkým, v srdciach ktorých máme veľa miesta! Aj za prejavy vášho miesta v srdciach pre nás v tento deň! A nech Pán rozširuje naše srdcia pre všetkých, i pre tých, v srdciach ktorých je nám "tesno". Benedictus Deus in saecula!

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi