Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Beseda s Annou Verešovou - už tento štvrtok 12.6. o 20:00

Pozývame všetkých na besedu s Annou Verešovou, ktorá 
 
sa uskutoční vo štvrtok 12. júna o 20:00 v Pastoračnom centre. Pani 
 
Verešová je riaditeľkou Áno pre život n.o., hovorkyňou Aliancie za rodinu 
 
a členkou pracovnej skupiny pre rodovú rovnosť na pripravovanej 
 
Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Témou besedy 
 
bude činnosť, aktuálna situácia a výzvy v oblasti rodiny, gender ideológie 
 
a pripravovanej Celoštátnej stratégie.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál