Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Diskusia o referende v našej farnosti

Vzhľadom na blížiace sa referendum ponúkame našim farníkom dve významné stretnutia, kde budeme diskutovať o spoločenských témach rodiny a manželstva v súvislosti s referendom.
 
18.1. sa v Pastoračnom centre v Senci o 10:30, po slovenskej sv. omši uskutoční beseda s pani Renatou Ocilkovou na tému Celoštátna stratégie ľudských práv a jej dopad na výchovu a vzdelávanie našich detí a mládeže. Pani Ocilková je členka Výboru pre rodovú rovnosť pri Rade vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.

 

25.1. sa v Pastoračnom centre v Senci o 10:30, po slovenskej sv. omši uskutoční beseda s pánom Patrikom Daniškom na tému Čo je to manželstvo? Hlavnou témou bude rozoberanie témy manželstva z hľadiska právnych a filozofických aspektov a blížiace sa referendum. (Patrik Daniška bol zakladajúcim členom občianskeho združenia Fórum života, je zakladateľom a predsedom Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku.)
 
Všetci ste srdečne vítaní, zvlášť tí, ktorí ešte nie sú rozhodnutí ísť hlasovať v referende!

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál