Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Dobrá novina

 

V spolupráci s eRkom našej farnosti sa tento rok naša farnosť zapojí do akcie "Dobrá novina". 
Koledníci budú chodiť koledovať po domovoch prihlásených seneckých rodín 26. a 27. decembra 2012. V rámci ohlasovania dobrej noviny budú zbierať finančné dary pre rozvojové projekty v Afrike. 
Ide o koledovanie detí v skupinkách počas vianočných sviatkov. Pozývame zvlášť deti, ale aj mládež, aby sa prihlásili u otca Tomáša, ak sa chcú zapojiť do tohto diela lásky: deti ako koledníci a mládež ako animátori. Pevne dúfame, že mládež sa nenechá zahanbiť v horlivosti a ochote konkrétne slúžiť počas Vianoc. Stretnutie koledníkov bude vo štvrtok 13. 12. 2012 o 16.00h. v Pastoračnom centre.
 
Viac informácií sa dočítate už čoskoro na našej stránke.
 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi