Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Dobrá novina

Naša farnosť sa aj tento rok zapojí do celoslovenskej vianočnej akcie –Dobrá novina, ktorú organizuje Hnutie kresťanských spoločenstiev detí - eRko. Deti spolu s animátormi z našej farnosti navštívia vaše domácnosti, cez vianočné koledy a verše zvestujú Narodenie Spasiteľa a im môžete odovzdať aj finančný milodar pre projekty Dobrej noviny v Afrike. Koledníci Dobrej noviny budú označení logom zbierky, pečiatkou eRka a osobitným poverením od farára farnosti. Koledovať budeme v dňoch 26. a 27. decembra 2013 od 14.00-19.00 h. Prihlásiť sa môžete tak, že sa zapíšete na hárky uprostred kostola, alebo elektronicky. Pozývame zvlášť deti, ale aj ochotnú mládež, ktorí by sa chceli ešte pripojiť, aby prišli na koledovnícke stretko vo štvrtok 19.12.2014 o 16.00 do Pastoračného centra. 

 Prihlásenie rodiny na prijatie koledníkov nižšie: 

 

Pozvanie koledníkov Dobrej noviny

Vyplňte prosím nižšie uvedené údaje:Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál