Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Komunita Cenacolo - Márnotratný syn

Tlmočíme pozvánku Komunity Cenacolo, ktorá v našej farnosti uskutoční predstavenie pod názvom „Márnotratný syn“. Predstavenie sa bude konať 4. septembra (streda) 2013 v Kultúrnom stredisku v Senci. Všetci naši farníci sú srdečne pozvaní.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál