Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Petícia za ochranu rodiny

Občianska iniciatíva Aliancia za rodinu, ktorá vznikla v decembri minulého roka a momentálne združuje viac než 80 pro-rodinných organizácií, prichádza s iniciatívou petície za vyhlásenie referenda o ochrane rodiny. Katolícka cirkev sa prostredníctvom Konferencie biskupov Slovenska verejne pripojila k tejto iniciatíve 11.4.2014. Všetci otcovia biskupi, my, vaši duchovní pastieri, i mnohí horliví a angažovaní laici považujeme podporu tejto petície v prostredí silného hodnotového zápasu v našej krajine za nanajvýš potrebné, odvážne a slobodné vyjadrenie presvedčenia, že ochrana a podpora manželstva a rodiny má byť stredobodom verejného života. Podpisy začína Katolícka cirkev symbolicky zbierať dnes pri príležitosti svätorečenia milovníka rodiny pápeža Jána Pavla II. Petičné hárky budú umiestnené v strede (vzadu) farského kostola i vo filiálnych kostoloch. Je potrebné vyplniť čitateľne meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu, dátum narodenia a pripojiť vlastnoručný podpis. Na Slovensku je potrebné vyzbierať min. 350 000 podpisov občanov, aby pán prezident vyhlásil referendum. Novozvolený pán prezident Andrej Kiska prisľúbil Aliancii za rodinu, že referendum spojí s komunálnymi voľbami v závere tohto roka, čím sa znížia náklady a je nádej, že referendum bude platné. Podstata veci a dôvody sú uvedené na každom petičnom hárku a aj znenie otázok. Agendu i informácie v našej farnosti bude mať na starosti slečna Katarína Pokrývková (katarinka.kocka@gmail.com). Kto by sa chcel prihlásiť za dobrovoľníka, môže kontaktovať priamo ju, alebo ktoréhokoľvek z duchovných otcov. 

Znenie petície na stránke www.alianciazarodinu.sk

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál