Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Quarantore - slávnosť Božieho Tela

Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). V atmosfére sviatku Božieho Tela Vás všetkých opäť pozývame zapojiť sa do tejto silnej skúsenosti modlitby. Adorácia sa uskutoční v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti pri slnečných jazerách v čase, ktorý aj naznačuje týchto 40 hodín – od Smrti Ježiša Krista na kríži po nedeľné ráno Zmŕtvychvstania. Začneme teda o 15.00h v piatok a skončíme v nedeľu ráno o 7.00h. Viac informácií tu:

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál