Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Roráty

Ranné sv. omše až do štedrého dňa. Každý deň o 6.30 hod. Do 16.12. budú venované úcte k Panne Márii, po 16.12. adventné férie ako bezprostredná príprava na Vianoce. V pondelok v maďarčine, v stredu v latinčine, ostatné dni v slovenčine. V piatok a v sobotu budú venované deťom a mladým, ktorých potom pozývame na faru na spoločné raňajky.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál