Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Zasvätenie mesta Senec pri stĺpe Nepoškvrnenej Panny Márie

 

8.12.2012 Vás všetkých pozývame na sviečkovú procesiu od Farského námestia na Mierové námestie, kde sa nachádza stĺp Panny Márie Nepoškvrnenej. Mariánsky „morový“ stĺp stojaci pred kaštieľom Esterházyiovcov v Senci bol postavený v roku 1747 na pamiatku obetiam morovej epidémie, ktorá sa začala v roku 1714, ktorá si v obci vyžiadala mnoho obetí. Stĺp dala postaviť rodina Bornemisu na znak vďaky. Pochádza z rúk majstra Ľ. Godeho. Začiatkom roku 1960 bol prenesený do stráne kostolného návršia, ale od roku 1993 je opäť vrátený na pôvodné miesto. Od čias veľkého pápeža Pia XII., ktorý 8. 12. 1942 (pred 70 rokmi), uprostred II. svetovej vojny zasvätil svet Nepoškvrnenému Srdcu, pápeži obnovujú toto zasvätenie a následne sa mu zasväcujú národy, mestá i farnosti. Na tomto mieste vykonáme zasvätenie mesta Senec Panne Márii. Napodobníme tak aj úkon, ktorý robia pápeži, keď sa každoročne modlia pri stĺpe Nepoškvrnenej na Španielskom námestí v Ríme:

Pápež sa každý rok 8. decembra odoberie na rímske Španielske námestie, aby sa pomodlil pri stĺpe, ktorý nesie na svojom vrchole sochu Immaculaty - Nepoškvrnenej Panny Márie. Tento mariánsky stĺp bol na Španielskom námestí postavený ako spomienka na vyhlásenie dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie blahoslaveným pápežom Piom IX., a to 8. decembra 1854. Pamätnou udalosťou bolo, keď 200 pápežských hasičov položilo k stĺpu ako prejav úcty veniec kvetov. Pápež Pius IX. inauguroval stĺp 8. decembra 1857 z tribúny pred budovou Španielskeho veľvyslanectva. Po pápežských hasičoch potom táto tradícia pokračovala. V roku 1908 začala organizovať pravidelnú poklonu obyvateľov Ríma pri stĺpe Panny Márie Farnosť sv. Andreja „delle Fratte“. Od roku 1938 to prevzala Pápežská akadémia Nepoškvrnenej v takej podobe, ako sa to deje dodnes – okrem hasičov prichádzajú vzdať úctu aj španielsky veľvyslanec, veriaci, duchovenstvo mesta, predstavitelia kolégií, seminárov, katolícki laici, či miestni a krajskí predstavitelia, ďalej tiež mnohé asociácie a pod. 

Boží služobník pápež Pius XII. prišiel vzdať úctu Nepoškvrnenej na tomto mieste 8. decembra 1953, na začiatku Mariánskeho roku. Blahoslavený Ján XXIII. sa prvýkrát odobral k stĺpu len o niečo vyše mesiaca od svojho uvedenia do úradu 8. decembra 1958 a následne v roku 1960 a 1961. Po ňom tak robil už pravidelne pápež Pavol VI., ktorý prišiel k Nepoškvrnenej v deň ukončenia II. vatikánskeho koncilu, 8. decembra 1965 popoludní. Rovnako v tejto tradícii pokračoval Ján Pavol II. a dodnes tak robí i súčasný Svätý Otec. 

 

 

Zasvätenie mesta Senec Nepoškvrnenej Panne Márii

8. december 2012, Senec, pri Mariánskom stĺpe na Mierovom námestí

 
Nepoškvrnená Panna Mária, radostne sa zasväcujeme tvojmu Srdcu, ktoré nadovšetko miluje Božiu vôľu. V spojení s našimi predkami stojíme dnes plní dôvery, Matka, pred tebou a chceme ti odovzdať našu minulosť a tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zasvätiť našu prítomnosť i budúcnosť. Od čias veľkého pápeža Pia XII., ktorý v roku 1942, uprostred II. svetovej vojny zasvätil svet tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu, pápeži obnovujú toto zasväteniu a následne sú ti zasväcujú národy, mestá i farnosti.
Tebe, Mária, Matka Cirkvi, odovzdávame našu minulosť, k tvojim nohám skladáme uplynulé roky vernosti Bohu a Kristovej cirkvi, roky vernosti ľudu našej farnosti v Senci, roky vernosti krstnému poslaniu. Ďakujeme ti, Panna verná, za obdobie rozkvetu, pokoja a vnútorného mieru, ďakujeme za povstanie z úpadkov a poroby. Prednes však, prosíme, Mária, Útočište hriešnikov, svojmu Synovi, Kráľovi vekov, aj našu úprimnú ľútosť a pokánie za viny predkov i viny naše, za hriechy osobné i spoločenské. Pros s nami i za nás o zmilovanie a odpustenie; dovolávame sa ho pokorne u nebeského Otca pre výkupnú obetu ukrižovaného Krista, na príhovor tvoj, svätého Jozefa, svätého Mikuláša a našich svätých patrónov, ktorí sú pýchou našich dejín a vzorom pre náš život.
Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu s dôverou zverujeme a zasväcujeme i našu prítomnosť. Pros za nás a podopieraj nás, aby sme premáhali zlo a víťazili nad ním konaním dobra. Aby sme premáhali nenávisť láskou! Aby sme prekonávali malomyseľnosť dôverou a nádejou! Zverujeme ti, Mária, naše rodiny, deti a mládež. Chceme mať vždy v úcte život a strážiť ho od počatia. Pomôž nám, Mária, premáhať nadmerný zhon za hmotnými hodnotami a pomíňajúcimi pôžitkami. Nauč nás hľadať silu v eucharistickej obete a vo sviatostiach. Utvrdzuj naše spoločenstvo v deň Pána v kostoloch našej farnosti. Vypros nám, aby z našich rodín vychádzali noví robotníci vo vinici Pána. Nauč nás úcte k človeku, k starým ľuďom, k nemocným i k obetavej láske. Pomáhaj nám, aby sme vieru, vzácne dedičstvo otcov, odovzdali neporušenú budúcim generáciám. Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu zverujeme a zasväcujeme budúcnosť tretieho tisícročia, ktoré  sme začali.
Mária, Kráľovná mieru, vypros nám plnosť darov Ducha Svätého, aby sme v našej farnosti tu v Senci i v novom tisícročí vydávali svedectvo o ukrižovanom a vzkriesenom Kristovi. Amen.
 
 

 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi