Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Quarantore

    Pri príležitosti sviatku svätého Filipa Neriho, zakladateľa oratoriánov, sme opäť zorganizovali tradičnú oratoriánsku modlitbu 40-hodinovej nepretržitej eucharistickej adorácie. Tento rok pripadol sviatok svätého Filipa na nedeľu Najsvätejšej Trojice. Modlitba Quarantore sa uskutočnila v kaplnke Najsvätejšej Trojice na jazerách v dňoch 24.-26. mája. Začali sme v piatok 24. mája v hodinu Božieho Milosrdenstva (o 15.00h) a skončili v nedeľu 26. mája ráno o 7.00h. V tejto mocnej modlitbe sme sa modlili na konkrétny úmysel: "za Božie požehnanie pre senecké Farské dvojdnie 2013 a za  duchovné a ľudské zblíženia v spoločenstve seneckej farnosti". 
    Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby. Táto modlitba bola aj pri zrode našej Komunity Oratória svätého Filipa Neriho. V septembri roku 2011 sme urobili túto pobožnosť aj tu v Senci po prvý krát s konkrétnym úmyslom: za nové povolania rodiacej sa Kongregácie Oratória svätého Filipa Neriho. Už len na málokde na svete sa darí zorganizovať túto modlitbu nepretržite pred vyloženou Sviatosťou. Aj tentokrát sa našlo množstvo horlivých duší a pred Sviatosťou sme zažili skutočný duchovný maratón modlitby. Z našej doterajšej skúsenosti tejto modlitby vieme, že má úžasnú zjednocujúcu a posväcujúcu silu. Modlitba prebiehala podľa ľubovôle v tichosti alebo spoločnej hlasnej modlitbe, prípadne bola modlitba oživená aj spevmi.
Fotogalériu si môžete pozrieť na stránke www.oratoriani.sk.
 

Ku kaplnke je vchod zo Štúrovej ul. a ul. SNP (pozri mapu):


Zväčšiť   mapu  

Hod. Čas Meno a priezvisko Spôsob adorácie/jazyk

1.

15.00-16.00       (piatok, 24.5.)

Jana Fulopová Judita Szkuráková Schavelová Vietorisová

tichá

2. 16.00-17.00 Helena Čajková tichá
3. 17.00-18.00 zbor Radosť animovaná spevom
4. 18.00-19.00 Štefan a Alena Krajčovičoví tichá
5. 19.00-20.00 Monika Bačová tichá
6. 20.00-21.00 sestry Sv. Kríža tichá
7. 21.00-22.00

Anita a Lukáš

Alžbeta Koleková

tichá
8. 22.00-23.00

Lucia a Patricía

Kristína a Robert Kollárik

tichá
9. 23.00-0.00 Zuzana a Metod tichá

10.

0.00-1.00          (sobota, 25.5.)

Ján Príbelský

tichá

11. 1.00-2.00

Pavol Pajerský

Mikuláš Šesták

tichá
12. 2.00-3.00

Mikuláš Šesták

Jutka

tichá
13. 3.00-4.00 O. Juraj tichá
14. 4.00-5.00 Chalupková tichá
15. 5.00-6.00 František Podolský tichá
16. 6.00-7.00 Katarína Laborecká tichá
17. 7.00-8.00

Alena a Iveta Mikócziové

Vietorisová

tichá
18. 8.00-9.00 r. Vinšová tichá
19. 9.00-10.00 Jarmila Blahová tichá
20. 10.00-11.00 manž. Pajerskí tichá
21. 11.00-12.00 Anna Frančeska Toporová tichá
22. 12.00-13.00 Mária a Monika tichá
23. 13.00-14.00 Andrea a Marianna tichá
24. 14.00-15.00 Brigita Šottníková tichá
25. 15.00-16.00 M. or. stretko animovaná modlitbou a spevom
26. 16.00-17.00 M. or. stretko animovaná modlitbou a spevom
27. 17.00-18.00 Jozef Novotný tichá
28. 18.00-19.00 Modlitby matiek animovaná hlasnou modlitbou a spevom
29. 19.00-20.00 sestry Sv. Kríža tichá
30. 20.00-21.00 sestry Kongregácie Notre Dame tichá
31. 21.00-22.00 študenti (z blízka aj ďaleka) animovaná hlasnou modlitbou
32. 22.00-23.00 Marta Filová tichá
33. 23.00-0.00 Edita Debnárová a dcéry animovaná hlasnou modlitbou a spevom

34.

0.00-1.00          (nedeľa, 26.6.)

Komunita Oratoriánov

animovaná modlitbou a spevom

35. 1.00-2.00 Renáta a Ľudovít Ruttkay tichá
36. 2.00-3.00 sestry Kongregácie Notre Dame tichá
37. 3.00-4.00 Jozef Fulop tichá
38. 4.00-5.00 sestry Sv. Kríža tichá
39. 5.00-6.00 Zuzana Kostková tichá
40. 6.00-7.00 Kompanová tichá

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál