Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

eRko: prípavné stretnutie Dobrej Noviny

13.12.2012 16:00

Tento rok sa naša farnosť zapojí do celoslovenskej akcie hnutia eRka s názvom Dobrá Novina. Ide o koledovanie detí v skupinkách počas vianočných sviatkov. Koledníkom môžete dať finančný príspevok, ktorý bude venovaný pre postihnuté deti v Afrike. Pozývame zvlášť deti, ale aj mládež, aby sa prihlásili u otca Tomáša, ak sa chcú zapojiť do tohto diela lásky: deti ako koledníci a mládež ako animátori. Pevne dúfame, že mládež sa nenechá zahanbiť v horlivosti a ochote konkrétne slúžiť počas Vianoc. Stretnutie koledníkov bude vo štvrtok o 16.00h. v Pastoračnom centre. Na budúcu nedeľu vás budeme informovať o možnosti pozvať k vám domov koledníkov.

Viac tu.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál