Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE MONS. HARŠÁNYIMU

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi