Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Požehnanie nového oltára v seneckom farskom kostole

18.06.2015 18:30

Vo štvrtok 18. júna 2015 požehnal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, nový oltár vo farskom kostole svätého Mikuláša v Senci. Autorom, výrobcom i darcom oltára je Dr. Jozef König. Vďaka patrí okrem neho i jeho spolupracovníkovi Tiborovi Morvayovi, za jeho nepostrádateľné rady, čas a morálnu podporu, vyhotovenie tvarových nožov, ako aj tzv. prípravkov, až po účasť na finalizačných prácach a inštalácii oltára. Zároveň poďakovanie patrí p. Jurinovi a sl. Petrušovej za ich pomoc pri prácach na záverečnej povrchovej úprave. Ďakujeme pánovi kaplánovi, Mgr. Tomášovi Kramplovi za jeho cenný odborný prístup (archeológa) k realizácii tohto projektu a k vybavovaniu všetkých potrebných povolení.

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál