Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Quarantore

 

Pri príležitosti sviatku svätého Filipa Neriho, zakladateľa oratoriánov, Vás všetkých pozývame pripojiť sa k tradičnej oratoriánskej modlitbe 40-hodinovej nepretržitej eucharistickej adorácie. Tento rok pripadol sviatok svätého Filipa na nedeľu Najsvätejšej Trojice. Modlitba Quarantore sa uskutoční v kaplnke Najsvätejšej Trojice na jazerách v dňoch 24.-26. mája. Začneme v piatok 24. mája v hodinu Božieho Milosrdenstva (o 15.00h) a skončíme v nedeľu 26. mája ráno o 7.00h. Do adorácie sa môžete zapojiť spontánne alebo sa môžete aj zapísať na konkrétnu hodinu (tým sa zabezpečí nepretržitá modlitba). V tejto mocnej modlitbe sa chceme modliť na konkrétny úmysel: "za Božie požehnanie pre senecké Farské dvojdnie 2013, aby sa stalo prostriedkom duchovného a ľudského zblíženia v spoločenstve seneckej farnosti". 
 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi