Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Duchovná príprava našej farnosti na Pochod

Misiou Národného pochodu za život, ktorého hlavným iniciátorom je Konferencia biskupov Slovenska, je na celoslovenskej úrovni a verejným spôsobom vyjadriť túžbu po spoločenskej zmene, ktorá by sa prejavila v ochrane života každého človeka od počatia po prirodzenú smrť vo všetkých oblastiach života. (pochodzazivot.sk)

V programe pochodu je aj "Duchovná príprava", do ktorej sa naša farnosť zapojí dvoma aktivitami: tradičnou oratoriánskou 40-hodinovou eucharistickou adoráciou Quarantore v Kaplnke Najsvätejšej Trojice v Senci (na jazerách) a Novénou k Božskému Srdcu pri soche Božského Srdca (v blízkosti farského kostola sv. Mikuláša v Senci) na úmysly odporúčané v programe Duchovnej prípravy na Pochod.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál