Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Quarantore za život a za pokoj

Ako duchovnú podporu pre Národný pochod za život pripravujeme aj tradičnú oratoriánsku 40-hodinovú adoráciu (Quarantore), ktorá sa uskutoční v kaplnke Najsvätejšej Trojice na jazerách v dňoch 6.-7. septembra. Budeme sa modliť za „prebudenie svedomia ľudí v prospech ochrany života“. Zároveň touto modlitbou reagujeme na výzvu Svätého Otca, ktorý na sobotu 7. septembra vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete, a pripájame úmysel: "za pokoj v Sýrii".

Nie je celkom jasné, kde, kedy presne a ako vznikla v stredoveku pobožnosť modlitby 40 hodín, no v 16. storočí dostala schválenie pápeža Pavla III. a jej veľkým šíriteľom bol svätý Filip Neri. Číslo 40 má v biblickom zjavení veľký význam, nájdeme ho takmer 50 krát vo Svätom Písme. Ale pobožnosť modlitby 40 hodín sa viaže najmä na čas medzi smrťou a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša (od tretej v piatok popoludní do siedmej nedeľného rána je presne 40 hodín). Najmä od čias svätého Filipa sa táto modlitba konala pred vyloženou Sviatosťou Oltárnou. Ide o nepretržitú modlitbu 40-tich hodín – deň/noc. Svätý Filip sa ju neraz modlil nepretržite aj sám. Odporúčal ju svojim najmä vtedy, keď boli naliehavé úmysly modlitby.

 

Ku kaplnke je vchod zo Štúrovej ul. a ul. SNP (pozri mapu):

 


Zväčšiť mapu

Záväzná prihláška na konkrétnu hodinu Quarantore

Tu sa môžete záväzne prihlásiť na konkrétnu hodinu modlitby Quarantore.

Rozpis jednotlivých hodín adorácie

 

Hod. Čas Meno a priezvisko Spôsob adorácie/jazyk

1.

15.00-16.00       (piatok)

o. Juraj Vittek

kombinovaná

2. 16.00-17.00

Lydka Koleková, Anka Šipošová

Štefan Krajčovič

tichá
3. 17.00-18.00 Labužníci a zbor Radosť kombinovaná
4. 18.00-19.00 Lenka Fulová tichá
5. 19.00-20.00 Eva Schavelová tichá
6. 20.00-21.00

sestry Sv. Kríža

Sabová

tichá
7. 21.00-22.00

Robo a priatelia zbor

kombinovaná
8. 22.00-23.00

rod. Ruttkayová

Jutka

tichá
9. 23.00-0.00

Erika Kerestešová

Jutka

tichá

10.

0.00-1.00          (sobota)

o. Juraj Vittek

kombinovaná

11. 1.00-2.00

Ferko a Tinka Podolskí

tichá
12. 2.00-3.00

Fulopovci

tichá
13. 3.00-4.00 Ján Príbelský tichá
14. 4.00-5.00 Chalupková tichá
15. 5.00-6.00 Alica Prokopová tichá
16. 6.00-7.00 A. Vietorisová tichá
17. 7.00-8.00

Peter Príbelský

tichá
18. 8.00-9.00 p. Podolský st. tichá
19. 9.00-10.00 Jarmila Blahová tichá
20. 10.00-11.00 modlitby mladých kombinovaná
21. 11.00-12.00 Z. Kostková tichá
22. 12.00-13.00

Margita Kompanová

p. Krátkoruká

tichá
23. 13.00-14.00

Jeanette Gráfová

Anna F. Toporová

tichá
24. 14.00-15.00 rod. Novotná tichá
25. 15.00-16.00

p. Vinš

A. Vietorisová

tichá
26. 16.00-17.00 rod. Hrdá tichá
27. 17.00-18.00 Edita Domenyová tichá
28. 18.00-19.00 p. Filová tichá
29. 19.00-20.00 D. Štěpánková tichá
30. 20.00-21.00 sestry Sv. Kríža tichá
31. 21.00-22.00 L. Štěpánek tichá
32. 22.00-23.00

Z a M Podolskí

tichá
33. 23.00-0.00 Erika Kerestešová tichá

34.

0.00-1.00          (nedeľa)

manž. Pajerskí

Ivan Fendek

tichá

35. 1.00-2.00 p. Šesták tichá
36. 2.00-3.00 Margita Kompanová tichá
37. 3.00-4.00 Marián Jasenovec tichá
38. 4.00-5.00 Mária Borsányiová tichá
39. 5.00-6.00 Eva Schavelová tichá
40. 6.00-7.00 Magdaléna Bachanová tichá

 

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál