Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Právny subjekt farnosti

Farnosť Senec je právnickou osobou podľa štátneho i cirkevného práva. Štatutárnym zástupcom tohto subjektu je farár.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál