Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Aktuálne investície

 
Obnova veže farského kostola:
V mesiaci september začíname už dlhšie plánovanú obnovu veže farského kostola. Postavením lešenia a následnými umelecko – remeselnými prácami. Realizácia tejto obnovy bude trvať tri mesiace a rozpočet je 45 000 eur. Z tohto dôvodu budú vo farskom kostole každý mesiac zbierka na tento účel. Prvá zbierka bude na budúcu nedeľu 2.10. 2016 po všetkých sv. omšiach za váš milodar nech vás odmení štedrý Boh. Priebežne vás budeme informovať o prácach na obnove veži a vyzbieraných finančných prostriedkov na tento účel.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál