Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

 

Vyúčtovanie hospodárenia

"§ 1. Pri zavrhnutí opačného zvyku tak klerickí, ako aj laickí správcovia akýchkoľvek cirkevných majetkov, ktoré nie sú zákonne vyňaté spod riadiacej moci diecézneho biskupa, sú povinní každoročne predložiť vyúčtovanie miestnemu ordinárovi, ktorý ho má odovzdať na preskúmanie ekonomickej rade. § 2. O majetkoch, ktoré veriaci darujú Cirkvi, správcovia majú predkladať veriacim vyúčtovanie podľa noriem, ktoré má stanoviť partikulárne právo." (kánon 1287 Kódexu kánonického práva)
 
Veriaci sú pravidelne informovaní o výsledku oficiálnych zbierok venovaných na rozličné ciele počas roka. Okrem toho na konci roka sú veriaci pravidelne informovaní o štastikách a hospodárení v uplynulom roku počas liturgie poďakovania na konci roka, 31. decembra.
 

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi