Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Uplynulé podujatia a udalosti

11.01.2014 20:00

Na Plese sme si s vďačnosťou spomenuli na rok 2013

Farský Ples 2013 bol aj príležitosťou krátko sa obzrieť za uplynulým rokom 2013. V živote našej farnosti bol rokom mnohých aktivít a diania. Krátka videoprezentácia, ktorú sme pri tejto príležitosti pripravili, nám môže poslúžiť obzrieť sa späť. Samozrejme sú tu zachytené iba niektoré dôležité...
27.12.2013 15:06

Dokument o našom pánovi organistovi

Počas vianočných sviatkov televízia TA3 odvysielala pekný dokument o našom vzácnom seneckom organistovi, pánovi Fridrichovi Kolarovičovi.     Zaujímavé zamyslenie o pánovi Kolarovičovi s názvom "Kúpim desať rokov" vo vysielaní slovenského rozhlasu RTVS.  
08.12.2013 09:30

Stretnutie s don Mariánom Valábkom

V nedeľu 8. decembra duchovný program Svätomikulášskych adventných dní obohatila návšteva saleziána don Mariána Valábka, SDB, riaditeľa Arcidiecézneho centra pre rodinu a Moniky Juckovej, výkonnej riaditeľky Centra. Don Marián celebroval svätú omšu o 9:30h a po svätej omši sa uskutočnilo stretnutie...
07.12.2013 20:00

Zimná cesta - Winter reise

Počas našich Svätomikulášskych adventných dní, v rámci festivalu Musica Perennis Iuventutis sa 7. decembra uskutočnilo výnimočné umelecké a duchovné podujatie vo farskom kostole svätého Mikuláša. Išlo o koncert venovaný 185. výročiu úmrtia F. Schuberta. Voľnú jazzovú improvizáciu predviedli Jeremy...
07.12.2013 16:00

Stretnutie najmenších so svätým Mikulášom

Sedmokráska pripravila aj pre najmenších (deti v predškolskom veku) stretnutie so svätým Mikulášom.
06.12.2013 18:00

Pastoračná návšteva otca arcibiskupa - slávnosť svätého Mikuláša

V piatok 6. decembra zavítal do našej farnosti otec arcibiskup-metropolita Mons. Stanislav Zvolenský pri príležitosti oslavy patróna farského kostola i celej našej starobylej farnosti, svätého biskupa Mikuláša. Počas slávnostnej svätej omše, ktorej predsedal otec arcibiskup a koncelebrovali kňazi...
06.12.2013 16:30

Mikulášsky program pre školákov

Svätomikulášske adventné dni začali v piatok 6. decembra programom pre školákov v Pastoračnom centre. Po divadle o svätom Mikulášovi a deti stretli so svätým biskupom Mikulášom, od ktorého si každý odniesol aj malý darček.
20.11.2013 20:00

Darček farnosti k narodeninám otcovi arcibiskupovi

V stredu 20. novembra sme odovzdali otcovi arcibiskupovi darček farnosti k narodeninám (55 rokov). Darovali sme mu spomienkovú knihu prianí od jednotlivých spoločenstiev pôsobiacich v našej farnosti. Knihu si môžte pozrieť.Ďakujeme všetkým osloveným spoločenstvám za to, že sa zapojili do tejto...
10.11.2013 15:00

ODHALENIE PAMÄTNEJ TABULE MONS. HARŠÁNYIMU

https://www.farasenec.sk/news/odhalenie-pamatnej-tabule-mons-harsanyimu/
03.11.2013 07:00

Benediktíni zo Sampora v Senci

Subscribe to RSS headline updates from: Powered by FeedBurner

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál