Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Uplynulé podujatia a udalosti

27.06.2015 11:00

Birmovka 2015

27. júna 2015 otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský udelil 78 birmovancom sviatosť birmovania. Fotografie nájdete na https://goo.gl/photos/JFqNSKKwudAjDQVP8. Fotografie: MUDr. Andrea Hervayová. Ďakujeme!
18.06.2015 18:30

Požehnanie nového oltára v seneckom farskom kostole

Vo štvrtok 18. júna 2015 požehnal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, nový oltár vo farskom kostole svätého Mikuláša v Senci. Autorom, výrobcom i darcom oltára je Dr. Jozef König. Vďaka patrí okrem neho i jeho spolupracovníkovi Tiborovi Morvayovi, za jeho nepostrádateľné...
28.05.2015 10:37

Sviatok svätého Filipa Neriho a Jubileum 500. výročia jeho narodenia

 25. mája 2015 slávnostnou svätou omšou v kostole Chiesa Nuova v Ríme  otvorili jubilejný rok 500. výročia od narodenia svätého Filipa Neriho, spolupatróna Ríma. Svätú omšu celebruje Mons. Edoardo A. Cerrato, biskup v Ivrey, bývalý generálny prokurátor Konfederácie Oratória svätého...
29.04.2015 14:37

Putovná busta s relikviami svätého Filipa Neriho v Senci

Počas jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho putuje po jednotlivých Kongregáciách Oratória po celom svete busta s relikviárom svätého. Bustu požehnal v januári tohto roku Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, sevilský arcibiskup (Španielsko) v kaplnke biskupskej kúrie v Seville v...
31.03.2015 17:29

"Sedem Kristových posledných slov"

Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Senci uskutočnilo hudobno-dramatické oratórium s názvom "Sedem Kristových posledných slov". Podujatie zorganizovala Farnosť Senec a Oratórium svätého Filipa Neriho v spolupráci so zoskupením hudobníkov Collegium Wartberg, s...
18.01.2015 10:45

Stretnutie s Dr. R. Ocilkovou o referende

Dr. R. Ocilková - Celoštátna stratégie ľudských práv a jej dopad na výchovu a vzdelávanie from JuVi on Vimeo.
26.09.2014 09:26

Otec Andrej Šottník 20 rokov kňazom

V stredu 24. septembra 2014 dovŕšil otec Andrej Šottník, farár v Senci a zakladajúci člen Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, 20. rok svojho kňazského života. K jeho jubileu sme mu zablahoželali a poďakovali Bohu za dar jeho kňazstva pri svätej omši v Senci. Počas svätej omše účinkoval...
25.08.2014 14:20

Miništrantský výlet - Min-Oratórium

Na konci augusta sa skupina miništrantov vybrala na miništrantský výlet na Šumiac. Sprevádzal ich otec Tomáš a otec Andrej spolu s Milanom (Mettym).   Výlet seneckých miništrantov - Šumiac 2014 from Ľuboš Bača on Vimeo.
13.07.2014 11:25

Združenie Radosť aj tento rok pripravilo tábory pre deti

Senecké Združenie detí a mládeže Radosť, pod vedením seneckého saleziánskeho spolupracovníka Ferka Podolského a miestneho saleziánskeho delegáta kňaza dona Jozefa Lančariča, aj tento rok začiatkom júla zorganizovali dva týždňové turnusy letných táborov pre deti a mládež, tentokrát v Jedľových...

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál