Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Uplynulé podujatia a udalosti

01.02.2016 14:30

Oslava sviatku don Bosca

Pozrite si fotogalériu...
01.02.2016 14:25

Farský detský karneval 2016

Pozrite si fotogalériu...
08.01.2016 08:24

Vianočné obdobie - fotogalérie z aktivít vo farnosti

Pozrite si fotogalérie z rôznych aktivít a podujatí v našej farnosti vo Vianočnom období: Posvätenie pamätníka nenarodeným deťom, Jasličková pobožnosť a koncert vokálnej skupiny For You.
03.01.2016 20:54

Adventná duchovná obnova našej farnosti na Velehrade

V dňoch 4. – 6. dec. sa  42  ľudí našej farnosti zúčastnilo adventnej duchovnej obnovy v Pútnickom dome Stojanov na Velehrade (Morava). Obnovu viedol otec Mons. Vojtech  Šíma, riaditeľ pútnického domu a sprevádzal nás náš správca farnosti otec Jozef Dúc. V začínajúcom  Svätom...
03.01.2016 20:41

Rehoľná kaviareň

V rámci Roku zasväteného života, ktorý bude až do februára 2016, pozývame každý mesiac do našej farnosti rôzne rehoľné spoločenstvá, aby zdieľali ich rehoľný život s nami. Takto sme už privítali naše sestry z Kongregácie Notre Dame, rehoľníkov z Rehoľe dominikánov a nedávno aj rehoľníkov z Rádu...
19.11.2015 15:59

Stretnutie bývalých miništrantov

7. novembra 2015 bolo na sv. omši presbytérium kostola plné, ako asi už dávno nebolo. Zaplnili ho kedysi aktívni miništranti, ktorí rôznym spôsobom slúžili vo farnosti. Teraz sú s z nich dospelí chlapi - manželia, otcovia... Slávnosť bola krajšia o to, že na sv. omši boli prítomné aj rodiny týchto...
06.08.2015 08:30

Na bicykli za život

Na podporu Národného pochodu za život, ktorý sa bude konať 20.septembra 2015 v Bratislave, k nám 30. júla 2015 zavítali cyklisti za život. Pri tejto príležitosti bola v našom farskom kostole slávená sv. omša, ktorú spolu s o. Tomášom celebroval o. Dušan Škurla, spoluorganizátor Národného pochodu...
14.07.2015 15:12

Nový oltár vo farskom kostole sv. Mikuláša v Senci

Farský kostol sv. Mikuláša v Senci je vzácna sakrálna stavba, ktorej historické korene siahajú až niekde do 14. stor., postavená na vyvýšenine s pomenovaním „Wartberg“, kde bývali najpravdepodobnejšie nemeckí kolonisti. Vrámci barokizovaného interiéru obsahuje dva cenné neskorobarokové bočné...
02.07.2015 13:26

Privítali sme našich nových kňazov

1. júla 2015 pri večernej sv. omši senecký dekan - vdp. Stanislav Stohl odovzdal našu farnosť novému farárovi - vdp. Jozefovi Dúcovi. Po sv. omši s ním nasledovalo stretnutie v pastoračnom centre, ako aj s našim novým kaplánom - dp. Csabom Mikusom a kaplánom dp. Tomášom Kramplom....
02.07.2015 12:19

Ďakujeme...

V utorok, 30. júna sme sa rozlúčili s našimi farármi- o. Jurajom Vittekom a o. Andrejom Šottníkom. Za ich pôsobenie v našej farnosti im úprimne ďakujeme. Pozrite si fotogalériu nižšie.

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál