Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Uplynulé podujatia a udalosti

02.07.2014 18:30

Farnosť Boldog má nového farára

Od 1. júla 2014 bol do farnosti Boldog vymenovaný nový farár, vdp. Eugen Matuš. Agendu farnosti prebral 2. júla 2014 od seneckého farára-excurrendo Juraja Vitteka a senecký dekan ho 2. júla 2014 uviedol do úradu farára. 
01.07.2014 18:30

Tretie výročie Oratória v Senci

"Ty si Pánom mojich dní..." Touto piesňou sa začala sv. omša 1. júla 2014. Niektoré dni majú zvláštne miesto v našom živote. 1. júl je dátum príchodu Komunity Oratória do Senca, zároveň dňom kňazskej vysviacky o. Juraja (1.7.2000). Milým prekvapením boli spevy na tejto sv. omši a milé agapé v...
24.06.2014 09:30

Slávnosť Božieho Tela s procesiou v Senci

Aj tento rok sme oslávili sviatok Božieho Tela slávnostnou svätou omšou v areáli kostola. Po svätej omši pokračovala Eucharistická oslava eucharistickou procesiou Božieho Tela ulicami Senca. Celú slávnosť sme zakončili eucharistickým požehnaním na Mierovom námestí. Vďaka všetkým, ktorí svojou...
22.06.2014 08:39

Quarantore - 40hodinová eucharistická adorácia

Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). V atmosfére sviatku Božieho Tela dostávame pozvanie zapojiť sa do tejto silnej skúsenosti modlitby. Adorácia v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti sa uskutočňuje v čase, ktorý aj...
14.06.2014 09:30

Senčan diakonom

14. júna 2014 bol v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätený za diakona náš farník seminarista Dávid Kollárik. Srdečne mu gratulujeme a pozývame všetkých, aby sme ho i naďalej sprevádzali pomocou a modlitbou. Jeho pôsobiskom počas prázdnin budú Holice.  
12.06.2014 20:00

Beseda s pani Annou Verešovou

12.06. 2014 sme zorganizovali besedu s pani Annou Verešovou na aktuálne témy ochrany manželstva a života, a ochrany ľudských práv. Vďaka patrí Katke Pokrývkovej za organizáciu. Niektorí farníci horlivo propagovali petíciu za referendum na ochranu rodiny aj na otvorení seneckého leta. Tešíme sa z...
07.06.2014 11:00

Arcidiecézna púť do Šaštína v Roku Sedembolestnej

V sobotu 7. júna 2014 sa uskutočnila Arcidiecézna púť do Šaštína, na ktorej sa zúčastnila aj naša farnosť: účasťou (jeden autobus pútnikov, prítomní boli otec Juraj i otec Tomáš) i aktívne pri liturgii a seneckí a bratislavskí eRkári pripravili program pre deti. Bol to zážitok spolupratričnosti s...
01.05.2014 20:18

Návšteva generálneho predstaveného Oratoriánov na Slovensku a v Senci

Na začiatku mája navštívil Slovensko i našu farnosť o. Mario A. Aviles, CO, ktorému je zverená starosť o všetky Oratória svätého Filipa Neriho po celom svete. Viac sa dozviete o jeho návšteve na www.oratoriani.sk.
18.04.2014 20:00

Krížová cesta Veľký piatok

Informácie, texty, videoprezentácia, fotky z Krížovej cesty "Kristus más oživuje v prostredí kultúry smrti". Ešte raz všetkým veľká vďaka!    
29.03.2014 20:00

Duchovný koncert: Haydn - Sedem slov

  Na duchovné umocnenenie prežívania pôstneho obdobia sme aj tento rok pripravili duchovný koncert F. J. Haydna „Sedem slov Krista na kríži“. Tento mimoriadne hlboký duchovný a kultúrny zážitok nám spostredkoval Collegium Wartberg. Zazneli meditácie otca Juraja Vitteka a úryvky Božieho Slova...

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál