Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Archív článkov

18.01.2015 10:45

Stretnutie s Dr. R. Ocilkovou o referende

Dr. R. Ocilková - Celoštátna stratégie ľudských práv a jej dopad na výchovu a vzdelávanie from JuVi on Vimeo.
26.09.2014 09:26

Otec Andrej Šottník 20 rokov kňazom

V stredu 24. septembra 2014 dovŕšil otec Andrej Šottník, farár v Senci a zakladajúci člen Komunity Oratória svätého Filipa Neriho, 20. rok svojho kňazského života. K jeho jubileu sme mu zablahoželali a poďakovali Bohu za dar jeho kňazstva pri svätej omši v Senci. Počas svätej omše účinkoval...
25.08.2014 14:20

Miništrantský výlet - Min-Oratórium

Na konci augusta sa skupina miništrantov vybrala na miništrantský výlet na Šumiac. Sprevádzal ich otec Tomáš a otec Andrej spolu s Milanom (Mettym).   Výlet seneckých miništrantov - Šumiac 2014 from Ľuboš Bača on Vimeo.
13.07.2014 11:25

Združenie Radosť aj tento rok pripravilo tábory pre deti

Senecké Združenie detí a mládeže Radosť, pod vedením seneckého saleziánskeho spolupracovníka Ferka Podolského a miestneho saleziánskeho delegáta kňaza dona Jozefa Lančariča, aj tento rok začiatkom júla zorganizovali dva týždňové turnusy letných táborov pre deti a mládež, tentokrát v Jedľových...
02.07.2014 18:30

Farnosť Boldog má nového farára

Od 1. júla 2014 bol do farnosti Boldog vymenovaný nový farár, vdp. Eugen Matuš. Agendu farnosti prebral 2. júla 2014 od seneckého farára-excurrendo Juraja Vitteka a senecký dekan ho 2. júla 2014 uviedol do úradu farára. 
01.07.2014 18:30

Tretie výročie Oratória v Senci

"Ty si Pánom mojich dní..." Touto piesňou sa začala sv. omša 1. júla 2014. Niektoré dni majú zvláštne miesto v našom živote. 1. júl je dátum príchodu Komunity Oratória do Senca, zároveň dňom kňazskej vysviacky o. Juraja (1.7.2000). Milým prekvapením boli spevy na tejto sv. omši a milé agapé v...
24.06.2014 09:30

Slávnosť Božieho Tela s procesiou v Senci

Aj tento rok sme oslávili sviatok Božieho Tela slávnostnou svätou omšou v areáli kostola. Po svätej omši pokračovala Eucharistická oslava eucharistickou procesiou Božieho Tela ulicami Senca. Celú slávnosť sme zakončili eucharistickým požehnaním na Mierovom námestí. Vďaka všetkým, ktorí svojou...
22.06.2014 08:39

Quarantore - 40hodinová eucharistická adorácia

Už viackrát sa nám úspešne podarilo uskutočniť v našej farnosti 40-hodinovú eucharistickú adoráciu (tzv. Quarantore). V atmosfére sviatku Božieho Tela dostávame pozvanie zapojiť sa do tejto silnej skúsenosti modlitby. Adorácia v kaplnke Najsvätejšej Sviatosti sa uskutočňuje v čase, ktorý aj...
14.06.2014 09:30

Senčan diakonom

14. júna 2014 bol v Katedrále sv. Martina v Bratislave vysvätený za diakona náš farník seminarista Dávid Kollárik. Srdečne mu gratulujeme a pozývame všetkých, aby sme ho i naďalej sprevádzali pomocou a modlitbou. Jeho pôsobiskom počas prázdnin budú Holice.  
12.06.2014 20:00

Beseda s pani Annou Verešovou

12.06. 2014 sme zorganizovali besedu s pani Annou Verešovou na aktuálne témy ochrany manželstva a života, a ochrany ľudských práv. Vďaka patrí Katke Pokrývkovej za organizáciu. Niektorí farníci horlivo propagovali petíciu za referendum na ochranu rodiny aj na otvorení seneckého leta. Tešíme sa z...

Farnosť Senec © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi