Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Archív článkov

21.06.2015 19:01

Požehnanie nového oltára vo farskom kostole

https://www.farasenec.sk/news/pozehnanie-noveho-oltara-v- seneckom -farskom-kostole/#!  
18.06.2015 18:30

Požehnanie nového oltára v seneckom farskom kostole

Vo štvrtok 18. júna 2015 požehnal Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup-metropolita, nový oltár vo farskom kostole svätého Mikuláša v Senci. Autorom, výrobcom i darcom oltára je Dr. Jozef König. Vďaka patrí okrem neho i jeho spolupracovníkovi Tiborovi Morvayovi, za jeho nepostrádateľné...
28.05.2015 10:53

Sviatok svätého Filipa Neriho a otvorenie Jubilea 500. výročia jeho narodenia

https://www.farasenec.sk/news/sviatok-svateho-filipa-neriho-a-jubileum-500-vyrocia-jeho-narodenia/  
28.05.2015 10:37

Sviatok svätého Filipa Neriho a Jubileum 500. výročia jeho narodenia

 25. mája 2015 slávnostnou svätou omšou v kostole Chiesa Nuova v Ríme  otvorili jubilejný rok 500. výročia od narodenia svätého Filipa Neriho, spolupatróna Ríma. Svätú omšu celebruje Mons. Edoardo A. Cerrato, biskup v Ivrey, bývalý generálny prokurátor Konfederácie Oratória svätého...
10.05.2015 08:19

Monitoring diskriminácie kresťanov

Podľa rozhodnutia slovenských biskupov na 80. plenárnom zasadaní KBS sa v spolupráci s Inštitútom pre ľudské práva a rodinnú politiku začína monitoring zachovávania náboženskej slobody na Slovensku. V prílohe je pripojený dotazník. Ak sa niekto stretol so situáciami, ktoré sú v ňom opísané,...
29.04.2015 14:41

Putovná busta s relikviami svätého Filipa Neriho v Senci

https://www.oratoriani.sk/2015/04/putovna-busta-s-relikviarom-svateho.html
29.04.2015 14:37

Putovná busta s relikviami svätého Filipa Neriho v Senci

Počas jubilejného roka 500. výročia narodenia svätého Filipa Neriho putuje po jednotlivých Kongregáciách Oratória po celom svete busta s relikviárom svätého. Bustu požehnal v januári tohto roku Mons. Juan José Asenjo Pelegrina, sevilský arcibiskup (Španielsko) v kaplnke biskupskej kúrie v Seville v...
31.03.2015 17:29

"Sedem Kristových posledných slov"

Na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Senci uskutočnilo hudobno-dramatické oratórium s názvom "Sedem Kristových posledných slov". Podujatie zorganizovala Farnosť Senec a Oratórium svätého Filipa Neriho v spolupráci so zoskupením hudobníkov Collegium Wartberg, s...
31.03.2015 17:28

"Sedem Kristových posledných slov"

https://www.farasenec.sk/news/sedem-kristovych-poslednych-slov/  
18.02.2015 22:49

Fotografie z Karnevalu detí Rajská záhrada

Už sú k dispozícii fotografie z detského karnevalu "Rajská záhrada".    

Farnosť Senec © 2012 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi