Rímskokatolícka Cirkev, farnosť sv. Mikuláša

Kostolníci

"Sakristián (kostolník) starostlivo pripravuje liturgické knihy, rúcha a ostatné, čo je potrebné k sláveniu omše." (Všeob. smernice Rímskeho misála, 105, a)

Dlhoročným kostolníkom v našej farnosti bol p. Matej Sztankó, ktorý v apríli 2013 odišiel na večnosť. Po jeho odchode prevzala službu kostolníka skupina dobrovoľníkov z radov našich farníkov, ktorí obetavo a bez nároku na odmenu vykonávajú túto dôležitú liturgickú službu pre farnosť.

 
Rozpis služieb kostolníkov cez týždeň:

 

PONDELOK:       17:30 (maď.) František Pokrývka

                        18:30 (slov.) František Pokrývka

UTOROK:           17:30 (maď.) Zuzana Kostková, Margita Kompanová

                        18:30 (slov.) Peter Kupkovič, ml.

STREDA:            6:30 (lat.) Edita Döményiová

                        17:30 (maď.) Ivan Fendek, Eva Krátkoruká

                        18:30 (slov.) František Galgóczy

ŠTVRTOK:         17:30 (maď.) Eva Krátkoruká

                        18:30 (slov.) Edita, Jana, Lenka Debnárové

PIATOK:            17:30 (maď.) Eva Krátkoruká

                        18:30 (slov.) František Galgóczy

SOBOTA:            7:30 (slov.) Edita Döményiová

                        17:30 (maď.) Igor Pohl

                        18:30 (slov.) Zuzana Kostková, M. Kompanová

NEDEĽA:            7:00 (slov.) Igor Pohl

                        8:15 (maď.) Igor Pohl

                        9:30 (slov.) Peter Kupkovič, st.

                        11:00 (maď.) Ivan Fendek

                        18:30 (slov.) Edita, Jana, Lenka Debnárové

Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša v Senci © 2012-2023 Všetky práva vyhradené.

Created by JuVi, titulné foto Gabriel Szakál